Andrzej Kulczycki

Andrzej Kulczycki


Radca prawnypowrót do listy Prawników
 • radca prawny
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca magisterska na temat spedycji międzynarodowej
 • aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Krakowie – egzamin sędziowski
 • asystent i starszy asystent w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1978-1987)
 • partner Kancelarii
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

 
Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa na dobrach niematerialnych i prawa pracy;

 • świadczy pomoc prawną związaną z zakładaniem spółek handlowych i stowarzyszeń
 • doradza w zakresie nabywania nieruchomości, w tym przez cudzoziemców
 • doradza w zakresie likwidacji i łączenia przedsiębiorstw
 • doradza przy rozwiązywaniu sporów zbiorowych, przeprowadzaniu zwolnień grupowych
 • doradza przy przygotowaniu porozumień handlowych oraz umów z zakresu prawa cywilnego
 • in house lawyer w licznych podmiotach gospodarczych, w tym spółkach publicznych, w tym w:

– Centralnym Laboratorium Przemysłu Tytoniowego w Krakowie
– VISTULA Group SA w Krakowie
– ZUE KAPRE sp. z o.o. w Krakowie
– Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Krakowie
– Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie
– Małopolskim Ośrodku Medycyny Pracy


Niektóre publikacje:

 

 • Obniżenie kosztów pracy nabiera istotnego znaczenia zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Jednym ze sposobów jest tzw. samozatrudnienie pracowników;
 • Możliwość podważenia wywłaszczenia dokonanego na podstawie dekretu z 08. marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, marzec 2009.