Anna Dziuba

Anna Dziuba


Radca prawnypowrót do listy Prawników
 • radca prawny
 • LL. M.
 • mediator w sprawach cywilnych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie.

 

Jest absolwentką studiów prawniczych:

 • na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji (w ramach uzupełniających studiów prawniczych LLM)
 • stypendystką Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD (Deutsche Akademische Austauschdienst)
 • absolwentką Szkoły Prawa Austriackiego przy Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzonej we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim.

Odbyła praktyki w niemieckiej kancelarii adwokackiej w Düsseldorfie.

 

Zakres jej praktyki obejmuje zwłaszcza: prawo cywilne, prawo autorskie, międzynarodowe prawo prywatne i handlowe, prawo podatkowe.

 

Doradzała między innymi w sprawach:

 • możliwości i wariantów zmiany inwestora strategicznego w spółce celowej utworzonej przy wykorzystaniu funduszów publicznych
 • rozliczenia udziału kapitałowego wspólników występujących z osobowej spółki handlowej
 • odpowiedzialności wspólników spółki kapitałowej powstałej w drodze przekształcenia spółki cywilnej (odpowiedzialność cywilna i podatkowa)
 • odpowiedzialności za wady fizyczne wykonawcy instalacji w inwestycji hotelowej
 • praw i obowiązków stron umów w zakresie pozyskiwania finansowania z funduszów inwestycyjnych zamkniętych
 • windykacji należności wierzycieli zagranicznych (Niemcy)
 • sporu pracowników z pracodawcą o naruszenie majątkowych praw autorskich do utworu
 • nabycia spadku od spadkodawców z Niemiec, Austrii, USA.

 
Języki: niemiecki, angielski.