Katarzyna Kocik

Katarzyna Kocik


adwokatpowrót do listy Prawników

 

  • adwokat
  • absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego, prowadzonej we współpracy z Uniwersytetem Jana Gutenberga w Moguncji, Uniwersytetem Ruprechta Karola w Heidelbergu oraz Uniwersytetem Jagiellońskim
  • absolwentka Szkoły Prawa Austriackiego, prowadzonej przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Uniwersytetem Wiedeńskim

Zakres jej praktyki obejmuje zwłaszcza: prawo cywilne, międzynarodowe prawo prywatne i handlowe.


Doradzała m.in.:

 

  • w sporach sądowych z zakresu wykonywania umów gospodarczych
  • w sprawach odszkodowawczych za opóźniony lub odwołany lot
  • w delegowaniu polskich pracowników do pracy zagranicą oraz w zatrudnianiu cudzoziemców w Polsce
  • w zawiązywaniu i rejestracji spółek handlowych
  • w koordynacji postępowań odwoławczych od decyzji w sprawach mandatowych i celnych wydanych przez organy na Węgrzech.


Język:
niemiecki, angielski