Nieruchomości i inwestycje

W obszarze dotyczącym nieruchomości

 
regulujemy pozasądowo, sądowo i administracyjnie sytuację prawną nieruchomości, pomagamy w nabyciu, wycenie, rozliczeniu i odzyskaniu nieruchomości, budynków i pałaców historycznych, dzięki współpracy prawników i naszych partnerów – unikalnych specjalistów w zakresie analizy i wyceny nieruchomości komercyjnych oraz nieruchomości  i  budowli historycznych: banków, zespołów parkowych, pałaców i dworów: zobacz nasz zespół

 

Przy ich wybitnym wsparciu i przy aktywnej kontroli opinii biegłych sądowych szacujących wartość nieruchomości, prowadzimy skomplikowane postępowania, w tym sporne, dotyczące rozliczenia wartości nieruchomości, sposobu korzystania z nieruchomości, rozliczeń z tytułu umownego i bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczeń za korzystanie z powierzchni wspólnych między developerami i wspólnotami mieszkaniowymi, dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i audytu nieruchomości oraz przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, wreszcie ubezpieczenia nieruchomości i samej budowy.

 

Ze względu na indywidualne doświadczenia i unikalne kwalifikacje, borykamy się z mieniem zabużańskim, mieniem porzuconym w trakcie wojny, mieniem wywłaszczonym przez III Rzeszę Niemiecką, mieniem znacjonalizowanym skutkiem procesów o współpracę z okupantem, mieniem pożydowskim i mieniem bezprawnie wywłaszczonym przez władze komunistyczne.

 

W obszarze dotyczącym procesu inwestycyjnego

 
mamy doświadczenie, uzyskane przede wszystkim w wieloletniej współpracy  (czasem ponad 20 – letniej) z największymi krakowskimi i tarnowskimi spółkami akcyjnymi budownictwa przemysłowego, developerami, podwykonawcami, inwestorami, a powykonawczo z wspólnotami mieszkaniowymi, jedną z największych krakowskich spółdzielni mieszkaniowych oraz wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, od planowania, przez projektowanie, budowanie modelu realizacyjnego po wykonanie inwestycji i usuwanie jej wad
Nasza perspektywa dotyczy więc każdego stadium procesu inwestycyjnego i jego następstw.

 

Przykładowe sprawy sądowe i administracyjne o odzyskanie nieruchomości:

 • współwłaściciele prywatnej ulicy Bytomskiej w Krakowie żądają od Gminy rozliczenia jej wartości skutkiem wywłaszczenia
 • żydowscy/niemieccy właściciele willi w Gliwicach żądają zwrotu willi jako mienia porzuconego skutkiem prześladowania przez Niemcy Hitlerowskie
 • amerykańscy właściciele kamienicy w Gliwicach przejętej przez III Rzeszę skutkiem stosowania Dekretów Norymberskich żądają jej zwrotu
 • spółdzielnia mieszkaniowa w Krakowie żąda od Gminy ustalenia prawa do gruntów i budynków oraz ich rozliczenia
 • właściciele żądają zwrotu całości lub części nieruchomości wywłaszczonych skutkiem ich wykorzystania niezgodnie z celem wywłaszczenia lub skutkiem niewykorzystania na cel wskazany w decyzji o wywłaszczeniu

 

Przykładowe sprawy dotyczące procesu inwestycyjnego:

 • audyt prawny nieruchomości (hotel przy lotnisku, biurowiec, inne)
 • budowa struktury organizacyjnej spółek celowych po stronie inwestora i po stronie generalnego wykonawcy oraz podwykonawcy gwarantującej bezpieczne wykonanie i nadzór inwestycyjny nad wykonywaniem inwestycji oraz bezpieczeństwo podatkowe, z uwzględnieniem wyburzenia budynków i zabudowy nieruchomości historycznych
 • negocjowanie umowy o budowę apartamentowca pod Wawelem
 • uchylenie planu zagospodarowania przestrzennego usytuowania ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie
 • zmiana sposobu oddziaływania nieruchomości skutkiem zmiany sposobu zabudowy nieruchomości sąsiedniej i usunięcie groźby  zalania
 • zarządzanie sposobem wykonywania umowy konsorcjalnej między podwykonawcą, liderem konsorcjum i generalnym wykonawcą w procesie wykonywania inwestycji ciepłowniczej z uwzględnieniem ogólnych warunków FIDIC
 • przygotowanie modelu wykonania inwestycji hotelowo – apartamentowej z punktu widzenia sposobu finansowania z funduszy europejskich, zakupu nieruchomości, przygotowania dokumentacji projektowej, pozyskania inwestora zewnętrznego, pozyskania generalnego wykonawcy, podwykonawców i zarządcy nieruchomości po zakończeniu procesu inwestycyjnego

 

Przykładowe sądowe procesy o korzystanie z nieruchomości:

 • spółdzielnia mieszkaniowa przeciw gminie miejskiej w sprawie rozliczeń za bezumowne korzystanie z gruntów
 • hiszpańska grupa inwestycyjna o rozliczenie zaliczek na poczet nabycia i rekultywacji gruntu pod osiedle mieszkaniowe
 • właściciele ulicy Bytomskiej w Krakowie w sprawach o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z ulicy prywatnej i nadbudowę
 • uczelnia wyższa z Warszawy o odszkodowanie za korzystanie z pomieszczeń pałacu pod urządzenia energetyczne – transformator
 • spółka akcyjna w sprawie odszkodowania za zwłokę w wydaniu pozwolenia na użytkowanie
 • spółdzielnia pracy chronionej o rozliczenie czynszu dzierżawy parkingów
 • spółdzielnia mieszkaniowa w sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste

 

Niektóre wystąpienia/wykłady/konferencje dotyczące inwestycji budowlanych:

 • Targi Budowlane CONSTRUMA w Budapeszcie/Ambasada RP w Budapeszcie: Proces inwestycyjny w Polsce a swoboda umów i wzorce umowne FIDIC –  Budapeszt kwiecień 2015
 • Ambasada Polska w Budapeszcie – Uwarunkowania wykonywania działalności gospodarczej w Polsce: inwestycje budowlane, przepływ towarów, osób, kapitału w prawie polskim, europejskim i w dwustronnych konwencjach polsko – węgierskich, zwłaszcza o unikaniu podwójnego opodatkowania i o ochronie inwestycji – Budapeszt luty 2015
 • Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie/Ambasada Węgier w Polsce: Odpowiedzialność majątkowa i uwarunkowania podatkowe, decydujące o atrakcyjności spółki z o.o., komandytowej i komandytowo – akcyjnej: Kraków luty 2012
 • Związek Przedsiębiorców Katalonii – Forment del Treball Nacional/Ambasada Polska w Madrycie/Ambasada Węgier w Madrycie – konferencja: „Możliwości inwestycyjne w sektorze budowlanym na Węgrzech i w Polsce”, wykład: Zasadnicze uwarunkowania prawne inwestycji budowlanych w Polsce – Barcelona październik 2011
 • Hiszpański Związek Przedsiębiorców Budowlanych/Hiszpański Związek Przedsiębiorców Przemysłowych CEOE/Ambasada Polska/Ambasada Węgier/Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki w Madrycie – konferencja: „Możliwości inwestycyjne w sektorze budowlanym w Polsce i na Węgrzech” – wykład n/t: Zasadnicze uwarunkowania prawne inwestycji budowlanych w Polsce – Madryt czerwiec 2011