Windykacja

Doradztwo w zakresie windykacji
Wierzycielom – indywidualnym i przedsiębiorcom – pomagamy w odzyskaniu należności w Polsce i za granicą, zwłaszcza w krajach europejskich.

Przygotowujemy strategię dochodzenia należności, z wykorzystaniem drogi pozasądowej, sądowej i egzekucyjnej. Optymalizujemy koszty dochodzenia należności.

 

Badamy, czy rozwiązanie problemu zadłużenia jest możliwe w drodze pozasądowej i czy jest możliwe elastyczne harmonizowanie Państwa oczekiwań i zdolności płatniczych dłużnika – z korzyścią dla Państwa przyszłej współpracy.

Sprawdzamy, jaki jest stan dokumentacji egzekwowanej transakcji. Czy może być dochodzona w trybie sądowym czy arbitrażowym. Sprawdzamy treść klauzul umownych i ich skuteczność. Czy mają zastosowanie ogólne warunki umów, czy umowy ramowe.

W przypadku należności dochodzonych od podmiotu zagranicznego, oceniamy opłacalność dochodzenia i egzekwowania należności w Polsce lub zagranicą, z wykorzystaniem prawa Unii Europejskiej i odpowiednich konwencji międzynarodowych. Sprawdzamy, czy możliwe jest dochodzenie należności w Polsce a jej egzekwowanie za granicą, czy tylko w Polsce.

Tym zagadnieniom poświęciliśmy liczne artykuły i wypowiedzi na konferencjach w Polsce i za granicą – zobacz także rekomendacje

Wykorzystujemy ponad 20 lat doświadczeń w codziennej współpracy przede wszystkim z austriackimi i niemieckimi instytucjami finansowymi oraz finance management, zarządzającymi wierzytelnościami swoich klientów lub partnerów.
Wykorzystujemy  ponad 10 – letnią codzienną współpracę z hiszpańskimi firmami ubezpieczeniowymi, które chroniły polisami ubezpieczeniowymi hiszpańskich eksporterów towarów do Polski.

 

Ważniejsze postępowania windykacyjne :

  • hiszpańskie towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki hiszpańskie w sprawach eksportu do Polski ceramiki, mebli, wyrobów skórzanych, warzyw, owoców, mięsa, przez producentów hiszpańskich
  • polskie i austriackie spółki produkcyjne, w sprawach dotyczących dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych
  • austriackie i węgierskie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych
  • austriackie kliniki w sprawach dotyczących zwrotu kosztów leczenia
  • austriackie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków sportowych
  • niemieckie firmy windykacyjne i finance management zarządzające wierzytelnościami przedsiębiorstw tekstylnych i wierzytelnościami nabywanymi na rynku niemieckim
  • austriackie firmy windykacyjne i finance management zarządzające wierzytelnościami nabytymi na rynku