Zasięg naszych działań

MIKULSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

"WILLA ANIELA"
ul. Kielecka 19
31-523 Kraków

tel. (+48) 12 410 77 00
fax (+48) 12 410 77 01

kancelaria@mikulski.krakow.pl

WĘGRY

Kancelaria prawna Węgry

Naszym stałym partnerem na Węgrzech jest kancelaria BALÁZS & KOVÁTSITS i jej partner zarządzający dr Tamás Balázs – adwokat węgierski.

Na co dzień, w Polsce i na Węgrzech najczęściej rozwiązujemy Państwa problemy w zakresie:

 • windykacji
 • handlu towarami
 • rejestracji spółek i oddziałów
 • spraw administracyjnych
 • inwestycji budowlanych i zakupu nieruchomości
 • umów najmu lokali, w tym mieszkalnych i komercyjnych
 • spraw spadkowych
 • spraw podatkowych i postępowania przed urzędami skarbowymi
 • prawa transportowego, w tym transportu drogowego i lotniczego
 • mandatów drogowych
 • opłat, kar drogowych i autostradowych (HU-GO)
 • odszkodowań lotniczych,  w tym za opóźniony lot, nadkomplet pasażerów (overbooking)
 • odszkodowań
 • turystyki
 • upadłości i wierzytelności
 • wad materiałowych
 • ochrony i naruszeń znaków towarowych

Natomiast, ze względu na specjalizacje obu Kancelarii, świadczymy we wzajemnej współpracy pomoc prawną w Polsce i na Węgrzech w obszarach:

 • działalności gospodarczej i międzynarodowego obrotu prawnego
 • rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych, w sprawach gospodarczych i indywidualnych
 • prawa spółek – rejestracji spółek, fuzji i przejęcia (M&A transactions), audytu prawnego (due diligence reports), przekształcania, czynności związanych z bieżącą obsługą działalności spółki, stosunków między wspólnikami oraz organami spółek, doradztwa podatkowego
 • prawa budowlanego; kontraktów FIDIC
 • prawa nieruchomości
 • umów sprzedaży i dostawy w tym sprzedaży internetowej (e-commerce)
 • bieżącej obsługi prawnej (compliance, whistleblowing)
 • prawa pracy, umów prawa pracy, statutów, regulaminów pracy
 • pomocy w uzyskiwaniu zezwolenia na pracę i pobyt dla ekspatriantów, prawa imigracyjnego
 • umów franchisingu
 • rejestracji produktów żywnościowych i farmaceutycznych, prawa żywnościowego i rolnego
 • prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa własności intelektualnej, umów licencyjnych, ochrony znaków towarowych, prawa IT, ochrony danych
 • prawa Unii Europejskiej
 • prawo ochrony zdrowia
 • prawa karnego gospodarczego
 • upadłości i likwidacji przedsiębiorstw

Kancelaria Prawnicza BALÁZS
& KOVÁTSITS Legal Partnership

H-1055 Budapest, Honvéd
street 40. 3rd floor

Telefon/Fax: + 361 302
7938; + 361 302 5697; + 361 312 1103

E-Mail: balazs@bakolegal.com;
Web: www.bakolegal.com

Osoby kontaktowe:

Dr. Tamás BALÁZS Wspólnik
Zarządzający, ügyvéd

Adwokat Węgry


A koronavírus okozta veszélyhelyzet munkajogi kihatásai Magyarországon

A koronavírus okozta veszélyhelyzet jelentősen kihat nemcsak az emberek életvitelére és közérzetére, hanem a reálgazdaságra is. Az emberek egészségének megóvása és a vírus terjedésének megakadályozása érdekében hozott korlátozó intézkedések különösen érzékenyen érintik a munka világát, azon belül a munkavállalók foglalkoztatását és a munkáltatók működését.

A kormány a veszélyhelyzettel együtt járó munkajogi nehézségek enyhítése céljából 47/2020.

(III. 18.) Kormányrendeletében a következő intézkedéseket hozta:

1. A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatokban működő munkáltatók 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek az általuk foglalkoztatott munkavállalók esetében a munkabér utáni közterhek megfizetése alól;

2. Ugyanezen szektorban foglalkoztatott munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közü kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, azzal, hogy annak havi mértéke nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7710 forintot;

3. A turizmusfejlesztési hozzájárulás megfizetésére kötelezetteknek 2020. március 01. napjától 2020. június 30. napjáig terjedő időszakra nem kell turizmusfejlesztési hozzájárulást fizetni és ezen időszakban a turizmusfejlesztési hozzájárulás bevallására és megállapítására sem kell, hogy sor kerüljön;

4. A személyszállítási szolgáltatást végző kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó adózók (például taxisok, boltosok stb.) a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény szerinti adófizetési kötelezettségük alól a 2020. március, április, május és június hónapokra mentesülnek;

5. A munkajogi módosítások érintik a Munka Törvénykönyvét is az alábbiak szerint:

– a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a napi munkaidő kezdetét megelőző 96 órán belül is módosíthatja, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel;
– a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a
távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti,
– a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti.

Lényeges, hogy a fenti, Munka Törvénykönyvét érintő módosításokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig kell alkalmazni és azoktól kollektív szerződéssel nem lehet eltérni. Azonban fontos kiemelni, hogy a munkáltató és a munkavállaló egyedileg megtárgyalt külön megállapodásban eltérhet a Munka Törvénykönyve rendelkezéseitől.

Tehát, amennyiben a felek úgy állapodnak meg, akkor a fenti módosításoktól is egyező akarattal eltérhetnek, de az eltérés a munkavállaló számára nem lehet aránytalanul hátrányos.

Ügyvédi Társulásunk álláspontja szerint a fenti kormányzati intézkedéseket a bonyolódó egészségügyi és gazdasági körülmények következtében bizonyosan további intézkedések és részletszabályok fogják követni.

A jelen helyzetre tekintettel, fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a munkáltató egyoldalúan fizetés nélküli szabadságra nem küldheti a munkavállalót, erre jelenleg csak a munkavállaló kérésére kerülhet sor, s a feleknek adott esetben erről külön meg kell állapodniuk. E megállapodás a munkavállaló számára hátrányos annyiban, hogy a fizetés nélküli szabadság első 30 napjában a társadalombiztosítása jogviszonya szünetel, majd a 31. napon meg is szűnik, azonban a megállapodás más szempontból a munkavállaló számára jelenthet előnyöket (például: nem szűnik meg munkaviszonya).

Általánosságban elmondható, hogy a munkáltató abban az esetben mentesül a munkabér fizetési kötelezettsége alól, ha az őt terhelő foglalkoztatási kötelezettségének elháríthatatlan külső ok következtében nem tud eleget tenni és úgy jár el, ahogy az adott helyzetben elvárható. Ilyen eset lehet például, ha a munkáltatónál történő munkavégzéshez szükséges alapanyagok nem érkeznek meg, mert azokat a külföldi karanténnal érintett területről nem engedik behozni, amelynek következtében a munkavállalók nem tudnak munkát végezni, és a munkáltató megpróbálta, de nem tudta a szükséges alapanyagok pótlását máshogyan megoldani.

A koronavírus okozta gazdasági helyzet a munkáltató működésével összefüggő olyan oknak minősülhet, amely alapot adhat a munkáltatónak arra, hogy adott esetben az őt megillető felmondási jogát gyakorolja a munkavállalóval fennálló munkaviszonyával kapcsolatban.

Amennyiben konkrét kérdésük merül fel vagy konkrét ügyben van szükségük segítségre, forduljanak hozzánk bizalommal, dr. Balázs Tamás vezető ügyvéd készséggel áll az Önök rendelkezésére bővebb tájékoztatással a (06-1)-302-5697; (06-1)-302-7938; (06-1)-312-1103 telefonszámokon, valamint az office@bakolegal.com és balazs@bakolegal.com e-mail címeken.
Honlapunk: www.bakolegal.com.

Budapest, 2020. március 23.
BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás


BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Iroda www.bakolegal.com, valamint a MIKULSKI & PARTNERS Ügyvédi Iroda már hosszabb ideje együttműködik a lengyel ügyfeleknek Magyarországon nyújtott, valamint a magyar ügyfeleknek Lengyelországban nyújtott ügyvédi és üzletviteli szolgáltatások terén. A két ügyvédi iroda ügyfelei minden tekintetben összehangolt szolgáltatásokat tudnak kapni mind Budapesten, mind Krakkóban. Az együttműködés egyik formájaként az úgynevezett „helpdesk szolgáltatás” keretében az érdeklődő magyar ügyfelek számára Budapesten a lengyel jogról, a lengyel ügyfelek számára Krakkóban a magyar jogról elérhetők a legfontosabb információk. Mindkét ügyvédi iroda alapértékei közé tartozik az ügyfélközpontúság, az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelő megoldások kialakítása, az ügyfelek gazdasági tevékenységének jogi téren való magas színvonalú biztosítása.
A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Iroda – többek között – az alábbi területeken áll ügyfelei rendelkezésére: építőipari jog, szellemi alkotások joga, munkajog, társasági jog, kereskedelmi jog, környezetvédelmi jog, franchise szerződések, nemzetközi magánjog, csőd- és felszámolási jog, élelmiszeripari termékek regisztrálásnak joga, egészségügyi jog, jogi képviselet ellátása rendes és választott bíróságok előtt.

A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Iroda a magyar mellett angol, német, francia, olasz és orosz nyelven dolgozik. Rendszeresen képviselünk megbízókat, ügyfeleket a legkülönbözőbb európai országokból, az Amerikai Egyesült Államokból és a FÁK tagállamaiból. Irodánk tagja számos nemzetközi és magyar szakmai szervezetnek.

A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Iroda alapító tagja a 2008. március 29-én Budapesten az európai jog alapján megalakult EAST LEGAL TEAM Európai Gazdasági Egyesülés (EAST LEGAL TEAM European Economic Interest Grouping) nevű kelet-európai nemzetközi ügyvédi szervezetnek, melynek a MIKULSKI & PARTNERS Ügyvédi Iroda a lengyel tagja.

Együttműködő partnercégeink révén komplex szolgáltatást tudunk nyújtani ügyfeleink részére gazdálkodásuk feltételrendszerének kialakításában és működtetésében, különös tekintettel a vállalkozási és befektetési tanácsadásra, adótanácsadásra, könyvelésre, könyvvizsgálatra és ingatlanforgalmazásra.

Dr. Balázs Tamás

Szakmai tapasztalat:

1988 – 1991

egyetemi
tanársegéd

ELTE Állam-és Jogtudományi Kar

1991 – 1992

jogtanácsos

Budapesti Értéktőzsde

1994 – től folyamatosan

egyetemi adjunktus másodállásban, illetve felkért előadóként

ELTE Állam-és Jogtudományi Kar

1992 – 1995

Ügyvéd

Béres és Társa Ügyvédi Iroda

2010 –  től
A Varsói Kereskedelmi Kamara mellett működő Nemzetközi Választott Bíróság tagja

1995 – 2014

irodavezető ügyvéd

BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda és jogelődje

2014 – irodavezető ügyvéd

BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás

Tanulmányok:

1983 – 1988

József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara, Szeged

1984 és 1988

Orosz jogi szaknyelvi kurzus, Szentpétervár

1988

Jogi diploma megszerzése

1989

Amerikai jogi kurzus, University of South Carolina (USA)

1989.

1990.

1991.

(1-1 hónap)

Olasz állami ösztöndíj a római La Sapienza Egyetemen

1991

ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsga

1991

Német magánjogi kurzus, Universität von Trier (Tampus-ösztöndij, Németország)

1992

Amerikai gazdasági és pénzügyi kurzus, Academy of American and International Law (Dallas) –
Akadémiai tagság 1992-től

2001

Spanyol szaknyelvi kurzus, Salamanca

2011

FIDIC-szerződések szeminárium, Róma


Egyéni készségek és kompetenciák:
Anyanyelv, magyar, Egyéb nyelv(ek), angol, olasz, német,
orosz, spanyol, francia.

Szervezési készségek

és kompetenciák

2008-tól 2012-ig az EAST LEGAL TEAM EEIG elnöke

A BALÁZS & KOVÁTSITS Ügyvédi Társulás irodavezető partnere

Számítógép-felhasználói

készségek és kompetenciák

Kompetens a legtöbb Microsoft Office programban

Kiegészítő információk

Publikációk
Kiemelt szakterületeim: az építési jog, nemzetközi építési jog, ingatlanjog, cégjog, munkajog, nemzetközi kereskedelmi jog, jogi képviselet ellátása nagy értékű gazdasági perekben rendes és választott bíróságok előtt.

Összesen több, mint 40 tanulmányt és cikket írtam az európai és a magyar jogról, részben magyarul, részben idegen nyelven, mely tanulmányok Magyarországon és külföldön jelentek meg. Ezenkívül számos szakmai előadást tartottam mind Magyarországon, mind pedig külföldön.

Tagság szakmai szervezetekben

 • 1992 óta tag az Academy of America and International Law (Dallas, USA) szervezetben
 • 1999 óta tagja a Deutscher Anwaltverein építési jogi szekciójának, valamint a nemzetközi építési jogi munkacsoportnak
 • 1994 óta az Associazione Internationale Giuristi di Lingua Italiana (olaszulbeszélő ügyvédek) szervezetének
 • valamint az EAST LEGAL TEAM EEIG regionális ügyvédi szervezetnek