🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Anastazja Suchodolśka / Анастасія Суходольська 🇺🇦

🇺🇦 Українська версія – Анастасія Суходольська – АДВОКАТ 🇺🇦

Zespół

Anastazja Suchodolśka / Анастасія Суходольська

ADWOKAT / АДВОКАТ

 • Absolwent Wydziału Prawa Instytutu Nauk Politycznych i Prawa Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. imienia P.W. Drahomanowa w Kijowie
 • Kandydat nauk

Specjalizuje się w:

 • W sprawach cywilnych i sprawach karnych z wątkami cywilnoprawnymi (o oszustwa, nieuczciwą konkurencję itp.), ponadto w sprawach spadkowych, rodzinnych, gospodarczych, w tym w sprawach o wydanie zezwoleń i koncesji na działalność gospodarczą;
 • w sprawach własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej (rejestracja znaku towarowego, patentowanie wynalazków, ochrona praw autorskich).
 • Udziela porad i opinii prawnych, w tym doradza pozasądowe i sądowe sposoby rozwiąania sporu;
 • bierze udział w negocjacjach umowy z klientem;
 • występuje w imieniu Klientów przed sądami powszechnymi i w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym Ukrainy.
 • Sporządza opinie prawne na potrzeby toczących się postępowań sądowych i administracyjnych dla stron i organów orzekających.

Posługuje się następującymi językami: ukraińskim (poziom zaawansowany, native speaker), rosyjskim (poziom zaawansowany, native speaker), polskim (poziom komunikacyjny), angielskim (poziom komunikacyjny).

Jej doświadczenie zawodowe obejmuje następujące kategorie spraw:

 • Kredyty hipoteczne zaciągnięte przed kryzysem finansowym w 2008 roku;
 • Windykacja środków pobranych z rachunków bankowych klientów bez ich wiedzy (cyberprzestępczość);
 • Windykacja długów bankowych, to jest opłat nienależnie naliczonych przez banki i instytucje finansowe;
 • Doradztwo prawne i bieżąca obsługa prawna małego i średniego biznesu, w tym ukraińskich start-upów;
 • Postępowanie rodzinne, w tym dochodzenie i windykacja alimentów na dziecko.

Reprezentowała Klientów w sądach wszystkich obwodów w Ukrainie oraz przed organami publicznymi, w szczególności przed Państwową Służbą Ukrainy ds. Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumentów, przed Ukraińskim Instytutem Własności Intelektualnej, organami ścigania, w tym w prokuraturze.