🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Anastazja Suchodolśka / Анастасія Суходольська 🇺🇦

Aktualności

13.06.2022

AKTUALNOŚCIBieżące informacje prawne

Wsparcie przez prawników ukraińskich w trudnych czasach.

Pomoc prawna przedsiębiorcom, zapewnienie podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela

* Umożliwiamy kontynuację praktyki zawodowej adwokatowi Anastazji Suchodolśkiej z Kijowa w ramach mobilności naukowej i twórczej, która jest jedną z kluczowych zasad UE.

* Anastazja Suchodolśka jest adwokatem w Izbie Adwokackiej w Kijowie oraz wykładowcą prawa w Uniwersytecie Awiacji w Kijowie. Przed rosyjską agresją mieszkała i pracowała na Ukrainie, a prywatnie jest żoną i mamą dwójki dzieci. Z powodu stanu wojny i niemożności zapewnienia bezpiecznych warunków pracy nie mogła kontynuować kariery prawniczej. Anastazja Suchodolśka przeprowadziła się z Ukrainy do Krakowa i kontynuuje praktykę zawodową adwokata, jako adwokat zagraniczny w Polsce, we współpracy i z pomocą naszej Kancelarii.

* Adwokat Anastazja Suchodolśka świadczy usługi prawne na rzecz osób prawnych i osób fizycznych z Ukrainy, a w szczególności pomoc w prowadzeniu działalności gospodarczej firm ukraińskich, rozwiązywaniu sporów gospodarczych, rodzinnych oraz w sprawach dotyczących ochrony praw socjalnych i pracowniczych obywateli Ukrainy.

* Osoby przybyłe z Ukrainy, poszukujące profesjonalnej pomocy prawnej ukraińskiego prawnika w Krakowie, prosimy o kontaktowanie się przy pomocy korespondencji e – mail, telefonicznie lub osobiście z naszą Kancelarią MIKULSKI & WSPÓLNICY w Krakowie, gdzie adwokat Anastazja Sukhodolska udzieli pomocy prawnej w języku ukraińskim, a w sprawach wkraczających w obszar prawa polskiego lub w obszar prawa niemieckiego, austriackiego, węgierskiego, hiszpańskiego i włoskiego udzielą wsparcia prawnicy naszej Kancelarii, lub nasi partnerzy za granicą.

* Utworzenie Unii Europejskiej opiera się na idei wspólnego rynku bez ograniczeń i dyskryminacji oraz na zasadzie swobody przemieszczania się, zwanej „czterema wolnościami”, do których zalicza się prawo do swobodnego przepływu pracy, kapitału, dobra i usługi. Wolności te opierają się na międzynarodowych gwarancjach praw i wolności opracowanych przez ONZ, Radę Europy, OBWE i inne autorytatywne organizacje. Wolność działalności gospodarczej w UE jest zapewniona poprzez zniesienie dyskryminujących przepisów i restrykcyjnych praktyk wobec producentów, kupujących i konsumentów, krajowych ceł i podatków, subsydiów i pomocy rządów krajowych.

* Takie zasady przyświecały Rzeczpospolitej Polskiej przy uchwalaniu przez Sejm Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o udzielaniu pomocy prawnej przez prawników zagranicznych ( Dz . U. 2002 Nr 126 poz . 1069). Należy zauważyć, że w tym czasie Rzeczpospolita Polska była jedynie krajem kandydującym do członkostwa w Unii Europejskiej.

* W związku z trudną sytuacją obywateli Ukrainy i ich przymusową migracją z ojczyzny do RP, Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy w Państwie Polskim obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

Ustawa ta określa szczególne zasady legalnego pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi toczącymi się na terytorium Ukrainy oraz zasady dotyczące obywateli

Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy przybyli skutkiem tych wojny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

* Ustawodawstwo to dotyczy szeregu problemów, z którymi mogą się zetknąć uchodźcy z Ukrainy, w tym:

 • legalnego zatrudnienia;
 • kontynuacji edukacji dzieci, studentów i doktorantów;
 • pomocy finansowej;
 • przedłużenia legalnego pobytu na terytorium RP;
 • realizacji niektórych praw obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, nauczycielami lub naukowcami wjeżdżającymi z terytorium Ukrainy;
 • szczegółowych zasad organizacji i funkcjonowania uczelni wyższych i średnich oraz zapewniania mieszkańcom Ukrainy miejsc na studiach

 

Ustawa ta przewiduje również szczególne zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy legalnie zamieszkujących lub przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Anastazja Suchodolśka
adwokat w Ukrainie

Andrzej Mikulski
radca prawny

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków