30 LAT DOŚWIADCZENIA

Kompetencje i zaufanie zweryfikowane przez LEGAL 500 EMEA i Chambers EUROPE

Zespół

Wspieramy przedsiębiorców i klientów indywidualnych w Polsce i za granicą.

Poznaj zespół

REKOMENDACJE

Nasza działalność jest zauważana, a co ważniejsze - doceniana. Otrzymane nagrody i wyróżnienia stanowią dla nas szczególną motywację podczas codziennej pracy. Pracy, która przynosi widoczne efekty.

Zobacz rekomendacje

Zasięg naszych działań

Kompetencje i zaufanie zweryfikowane przez LEGAL 500 EMEA i Chambers EUROPE

Aktualności

Śledzimy zmiany w prawie, komentujemy bieżące sprawy, dzielimy się doświadczeniem i nowościami z naszej pracy

Aktualności
data dodania wpisu: 13-05-2021 r.
Trzy lata więcej na wniesienie skarg nadzwyczajny...

Ostatnio weszła w życie nowelizacja, która składanie skarg nadzwyczajnych od ?starych wyroków? przedłużyła o trzy lata ? do 03 kwietnia 2024 r.Nie potwierdziły s...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 05-05-2021 r.
SZYBKOŚĆ ROZWIĄZYWANIA SPORÓW – nowa nadzieja...

ADR to anglojęzyczny skrót sformułowania: alternative dispute resolution alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Od 2015 roku co roku obniża się sprawność systemu wymiaru spr...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 18-03-2021 r.
Kolejny krok ku bezpieczeństwu oraz wolności sł...

Unijny akt o usługach cyfrowych oraz unijny akt o rynku cyfrowym (Digital Services Act: Digital Market Act) 15 grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła wnioski o p...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 15-03-2021 r.
Ważne zmiany dla osób planujących budowę domu w&nbs...

W styczniu 2021 roku weszły ważne zmiany dla osób planujących budowę domu. Dotyczą one warunków zapotrzebowania budynków na energię i są jednym z etapów wdrażania unijn...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 10-03-2021 r.
E-LICYTACJA – skuteczniejsza egzekucja wierzyteln...

Zgodnie z informacją przedstawioną w ubiegłym miesiącu, w końcu do Sejmu trafił projekt  ustawy wprowadzającej elektroniczną licytację nieruchomości1. W ocenie ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 25-02-2021 r.
Nasza Kancelaria oficjalnym Członkiem Założycielem W...

W ostatnim czasie informowaliśmy Państwa o zainaugurowaniu działalności Węgierskiej Izby Gospodarczej. Dzisiaj dzielimy się oficjalnym Certyfikatem Członka Założyciela Izby. Prawnic...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 23-02-2021 r.
Postępowanie cywilne: przyjęcie skargi kasacyjnej do&...

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13 października 2020 roku, sygn. akt V CSK 63/20 PRZYJĘCIE SKARGI KASACYJNEJ Kryteria Określone w art. 398(4) § 2 k.p.c. wymaganie uzasadnienia wn...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 18-02-2021 r.
Kolejny haczyk na adwokatów i radców prawny...

W Sejmie trwają prace na projektem zmian w kodeksie karnym oraz w kodeksie postępowania karnego. Celem zmian jest dostosowanie polskich przepisów do Dyrektywy Parlamen...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 08-02-2021 r.
OCHRONA KONSUMENTA PRZED KLAUZULAMI NIEDOZWOLONYMI...

W aktualnym stanie prawnym, polski ustawodawca chroni konsumenta przed skutkami klauzul abuzywnych przepisami Kodeksu cywilnego.Przewidują one, iż konsument nie jest związany postano...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 08-02-2021 r.
E-MAILOWA PUŁAPKA NA ADWOKATÓW I RADCÓW PR...

W dniu 15 stycznia 2021 roku wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego. W projekcie nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wp...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 01-02-2021 r.
LICYTACJA KOMORNICZA -projekt nowelizacji kodeksu post...

Cyfryzacja usług publicznych w ubiegłym roku otrzymała dodatkowy, aczkolwiek nieoczekiwany, impuls w postaci pandemii koronawirusa Covid-19. Wynikająca z pandemii konieczność ogra...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 18-01-2021 r.
Przedsiębiorca jak konsument – konieczne zmiany...

1 stycznia 2021 roku w życie weszły rewolucyjne zmiany w Ustawie o prawach konsumenta, które mają istotne znaczenie przede wszystkim dla przedsiębiorców prowadzących działalnoś...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 28-12-2020 r.
Zainaugurowanie działalności Węgierskiej Izby Gospod...

W mijającym roku, przy współudziale naszej kancelarii została zarejestrowana i zainaugurowała swoją działalność Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza. Uroczysta inauguracja działalno...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 22-12-2020 r.
Ważne zmiany w podatku CIT od 1 stycznia 202...

Spółki komandytowe podatnikami CIT W dniu 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które dla wielu wspólników spół...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 22-12-2020 r.
Ograniczenie jawności rozpraw w czasie pandemii C...

Ustawą z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem #COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 23-11-2020 r.
NADCHODZI OSTATNI MOMENT, BY ZGŁOSIĆ SIĘ PO&nbs...

Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wydał ostatnio bardzo ważny wyrok, który pozwoli firmom transportowym odzyskać niesłusznie naliczane opłaty drogowe w Niemczech (MAUT)....
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 12-11-2020 r.
Nasz wieloletni partner dołączył do Warszawskie...

Nasz Partner GRUPA ARBORETUM dołączył ostatnio do Warszawskiej Izby Gospodarczej. ARBORETUM to Grupa Kompetencyjna o szerokim doświadczeniu doradczym, zbudowanym zwłaszcza na ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 06-11-2020 r.
UWAGA! Z KOŃCEM ROKU UPŁYWAJĄ 6 – LETNIE,...

(uwagi ogólne) Terminy przedawnienia roszczeń Do niedawna w Polsce obowiązywał zasadniczo 10-letni i 3-letni okres przedawnienia roszczeń, który kończył się w dniu od...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 14-10-2020 r.
NIEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE W UMOWACH KREDYT...

Kontrole umów o kredyty czy pożyczki Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) przeprowadza regularne kontrole umów (tzw. wzorców w umowach z konsumentami) stosowa...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 05-10-2020 r.
JAK SIĘ UMAWIAĆ O KREDYT CZYLI POZAODSETKOWE KOS...

Na co zwrócić uwagę przy umowie kredytu? Przy zawieraniu umowy musimy zwrócić uwagę na: kwotę samego kredytu, kwotę i sposób obliczania odsetek, okres spłaty kredytu, wysokość po...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 29-09-2020 r.
ZABÓJCZE KOSZTY KREDYTU, CZYLI OBJĘCIE KONTROLĄ SĄD...

CZY PRZEPŁACASZ ZA SWÓJ KREDYT? Koszty kredytowania Pozaodsetkowe koszty kredytu nie mogą być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. W całym okresie kredytowania!Tak ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 18-09-2020 r.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIEGŁEGO W WYNIKU NIERZRZETLNE...

Biegły wpisany na listę biegłych sądowych Sądów Okręgowych w Polsce odpowiada za przygotowanie nierzetelnej i sprzecznej z prawem opinii zarówno w postępowaniu c...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 28-07-2020 r.
RANKING KANCELARII PRAWNICZYCH 2020 CZASOPISMA „R...

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Kancelaria Mikulski i Wspólnicy została wyróżniona w Rankingu Kancelarii Prawniczych 2020 opublikowanym przez czasopismo „...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 26-06-2020 r.
PRZEDSIĘBIORCA JAKO KONSUMENT 94/2020

PRZYZNANIE UPRAWNIEŃ KONSUMENCKICH NIEKTÓRYM PRZEDSIĘBIORCOM tzw. rozszerzenie definicji konsumenta zrównanie indywidualnych przedsiębiorcówz konsumentami*jednoosobowa firma jako konsument ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 18-06-2020 r.
OCHRONA NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH. OGRANICZENIE EGZEK...

CO PO EPIDEMII? W trakcie stanu epidemii W ramach uchwalonej 14 maja 2020 roku tzw. „Tarczy Antykryzysowej 3.0” do Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzona została ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 03-06-2020 r.
OGRANICZENIA W UMOWACH PRZEWŁASZCZENIA NIERUCHOMO...

NOWA KATEGORIA NIEWAŻNOŚCI UMÓW W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ MIESZKAŃ W ramach kolejnych Tarcz Antykryzysowych uchwalanych przez Sejm w celu walki z pandemią koronawirusa p...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 13-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE CZ. III 91...

W związku z pandemią koronawirusa przedstawiamy dalsze regulacje dla przedsiębiorców dotyczące zmian umów cywilnoprawnych. Odstąpienie od umowy o dzieło Zamawiający może ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 12-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE CZ. II 90/...

W związku z pandemią koronawirusa kontynuujemy tematykę umów cywilnoprawnych. W tym numerze przedstawimy przedsiębiorcom możliwości wynikające z umów wzajemnych, w kt...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 11-05-2020 r.
KORONAWIRUS – UMOWY CYWILNOPRAWNE cz. I ...

W związku z pandemią koronawirusa przedstawiamy przedsiębiorcom możliwości zmiany, wypowiedzenia oraz odstąpienia od zawartych z kontrahentami umów cywilnoprawnych. Jed...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 06-05-2020 r.
KORONAWIRUS – ZMIANY BIEGU TERMINÓW 88/2020

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2(Tarcza Antykryzysowa 2.0.) W związku z p...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 05-05-2020 r.
KORONAWIRUS – ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS 87/...

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Tarcza Antykryzysowa 2.0) W związku z ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 05-05-2020 r.
Dopuszczalność podróży biznesowych na Węgry (...

Zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym,  nie ma 14-dniowej kwarantanny dla osób przybywających z Polski na Węgry. Dekret rządowy wydany 30 kwietnia zezwala Polakom na w...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 24-04-2020 r.
KORONAWIRUS oczyma księgowych 86B/2020

OPRACOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW: ZWOLNIENIE Z ZUS, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, POŻYCZKI I ŚWADCZENIA POSTOJOWE – TARCZA 2.0. Prz...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 24-04-2020 r.
KORONAWIRUS oczyma księgowych 86A/2020

OPRACOWANIE ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW: ZWOLNIENIE Z ZUS, DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZENIA, POŻYCZKI I ŚWADCZENIA POSTOJOWE Przygotował Zespół T...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 03-04-2020 r.
KORONAWIRUS – ŚWIADCZENIE POSTOJOWE 85/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorcówŚWIADCZENIE POSTOJOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW USTAWA z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 03-04-2020 r.
KORONAWIRUS – DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓ...

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorcówDOFINANSOWANIE Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prz...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 02-04-2020 r.
Elektromobilność to przyszłość motoryzacji. R...

Rewolucja w motoryzacji dzieje się na naszych oczach. Elektryfikacja transportu staje się jedyną przyszłością przemysłu samochodowego i determinuje zmiany, które sprawią, że auta jakie dziś...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 30-03-2020 r.
KORONAWIRUS – stan wyjątkowy na Węgrzech a...

Wprowadzony na Węgrzech z dniem 18 marca 2020 roku stan wyjątkowy będzie miał znaczący wpływ na życie codzienne, jak również na realia gospodarcze. Restrykcyjne środki os...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 24-03-2020 r.
KORONAWIRUS – PRZESTÓJ 82/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców PRZESTÓJ W PRACY Przestój w pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapłaty wynagrodzenia pracownikowi. Przedstawiamy kolejny pr...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 19-03-2020 r.
KORONAWIRUS – FUNDUSZ GŚP 81/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców FUNDUSZ GŚP W związku z pandemią koronawirusa, możliwe jest złożenie przez pracowników wniosku do Funduszu Gwarantowanyc...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 17-03-2020 r.
KORONAWIRUS – ZUS 80/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców ZUS W związku z pandemią koronawirusa, zwracamy Państwa uwagę na szereg regulacji umożliwiających i ułatwiających zarz...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 16-03-2020 r.
KORONAWIRUS – PRACA 79/2020

PANDEMIA KORONAWIRUSA wsparcie dla przedsiębiorców PRACA Wobec pandemii koronawirusa, zwracamy Państwa uwagę na szereg regulacji, które mogą mieć zastosowanie w powstałej sytuacji, w...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 16-03-2020 r.
KORONAWIRUS – SPECUSTAWA 78/2020

W związku z epidemią koronawirusa, w dniu 7 marca 2020 roku Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i&n...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 05-02-2020 r.
USTAWA KAGAŃCOWA – WYBRANE PRZEPISY 77/2020

USTAWAz dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. W dniu 4 lutego...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 27-01-2020 r.
UCHWAŁA SN z dnia 23 stycznia 2020 ROKU – Z...

Znaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Dotychczasowy przebieg wyda...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 27-01-2020 r.
UCHWAŁA SN Z DNIA 23 STYCZNIA 2020 ROKU 75/2020

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 roku, w składzie połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (pełny tekst sentencji Uchwały) Z...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 16-12-2019 r.
DOPŁATY DO AUT ELEKTRYCZNYCH I WODOROWYCH 74...

DOPŁATY DO AUT ELEKTRYCZNYCH I WODOROWYCH.NIEKONSEKWENTNY SYSTEM WSPARCIA. 28 listopada 2019 roku w życie weszło rozporządzenie w sprawie dopłat do zakupu nowych samochod...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 12-12-2019 r.
Przyjęcie Świąteczne Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospo...

Mec. Andrzej Mikulski, jak co roku, uczestniczył w Przyjęciu Świątecznym Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej, które odbyło się 10. grudnia 2019 roku w Hotelu Polonia Palace w ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 19-11-2019 r.
PRZYWRÓCENIE PRACOWNIKA NA KOSZT I RYZYKO PR...

Sąd pierwszej instancji może nakazać dalsze zatrudnianie pracownika aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zakres zmian W wyniku wejścia w życie w dniu 7 listop...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 12-11-2019 r.
Cracow Speed Business Meeting i International Spee...

30. października 2019 roku wzięliśmy udział w kolejnej edycji Speed Business Meeting, który tym razem miał miejsce w Krakowskim Parku Technologicznym. Wydarzenie powstało dzięki...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 16-10-2019 r.
CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH –...

PRZEDSIĘBIORCO WPISZ SIĘ DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH– masz czas tylko do 13 kwietnia 2020 roku. 13 października 2019 roku weszły w życie przepis...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 21-09-2019 r.
ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁAT W SPRAWACH CYWILNYCH 71/2...

W dniu 24 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Co do zasa...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 02-08-2019 r.
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBISTYCH 70/2019

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBISTYCH CZYLIPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA PO NOWELIZACJI K.P. – CZĘŚĆ DRUGA W drugiej części newslettera poświęconego znowelizo...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 24-07-2019 r.
OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBISTYCH 69/2019

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DÓBR OSOBISTYCH CZYLIPRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA PO NOWELIZACJI K.P. Kontynuujemy wątek ochrony prywatności i dóbr osobistych pracownika, który...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 17-07-2019 r.
PRACA – MOBBING CZY DYSKRYMINACJA? 68/2019

PRACA – MOBBING CZY DYSKRYMINACJA. Pracodawco, rozróżniaj mobbing od dyskryminacji. Definicje wprowadza Kodeks pracy.Uchroni to Ciebie i Twoją firmę przed odszkodowa...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 17-06-2019 r.
DOKUMNET W JĘZYKU OBCY JAKO DOWÓD W POSTĘP...

DOKUMENT W JĘZYKU OBCYM JAKO DOWÓD W POSTĘPOWANIU CYWILNYM Powracamy z zagadnieniem dotyczącym dowodów – znaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, obowiązku...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 06-06-2019 r.
FORUM POLSKA – WĘGRY

POWOŁANIE POLSKO – WĘGIERSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ W dniach 18-19 maja 2019 roku Stary Sącz stał się miejscem debaty o relacjach polsko – węgierskich i wspólnych intere...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 09-04-2019 r.
Krótsze terminy ubiegania się o zwrot wywłaszcz...

...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 03-04-2019 r.
BIEŻĄCA INFORMACJA PRAWNA 65/2019

ZWROT WYWŁASZCZONYCH NIERUCHOMOŚCI. NOWE ZASADY! NOWE TERMINY! Prawo żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w obliczu nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Problematyk...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 11-03-2019 r.
Chambers and Partners 2019 – kancelaria Mikulski...

Szanowni Państwo,   Miło nam poinformować Państwa, iż kancelaria Mikulski i Wspólnicy została w 2019 roku, po raz kolejny wyróżniona w międzynarodowym rankingu prawnikó...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 06-03-2019 r.
ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 64/2019

Przedstawiamy drugą cześć Newslettera na temat zmian w Kodeksie spółek handlowych, które weszły w życie 1 marca 2019 roku. Zmiany w spółkach kapitałowych c.d.: Rezygnacj...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 26-02-2019 r.
ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 63/2019

Przedstawiamy przegląd zmian Kodeksu spółek handlowych, wchodzących w życie 1 marca 2019 roku, które mogą okazać się przydatne w prowadzeniu działalności. Zmiany są częścią us...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 11-02-2019 r.
DOING BUSINESS IN NORWAY – PRZEWODNIK

Doing Business in Norway Z przyjemnością udostępniamy Państwu, do pobrania przewodnik Doing Business in Norway, przygotowany przez Advokatfirmaet Grette AS, norweską kancelarię z&...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 07-02-2019 r.
POLSKIE FIRMY TRANSPORTOWE A NIEMIECKIA USTAWA O&n...

Praktyczne konsekwencje stosowania MiLoG dla polskich przedsiębiorców transportowych Obecnie polskie firmy transportowe są obowiązane do przestrzegania zapisów MiLoG w przypadku większ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 04-02-2019 r.
Wypadek narciarski w Austrii lub we Włoszech...

Odszkodowanie za wypadek narciarski w Austrii lub we Włoszech Jeżeli ulegli Państwo wypadkowi na nartach, w Austrii lub we Włoszech, warto sprawdzić, czy możli...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 31-01-2019 r.
POLSKIE FIRMY TRANSPORTOWE A NIEMIECKIA USTAWA O&n...

Polskie firmy transportowe a problem niemieckiej ustawy o płacy minimalnej Bardzo rzadko zdarza się, aby ustawa wprowadzana przez jedno z państw członkowskich UE wywoływała t...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 28-12-2018 r.
O WYKŁADZIE MEC. MIKULSKIEGO DLA MŁODYCH PRAWNIK...

O wykładzie Mecenasa Andrzeja Mikulskiego dla młodych prawników z Niemiec można przeczytać w Biuletynie Informacyjnym Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie (październik...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 23-12-2018 r.
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt i nadchodzącego 2019 Roku!...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 17-10-2018 r.
NOWE ZASADY I TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CZ.&...

Przedstawiamy drugą część newslettera poświęconego nowym zasadom i terminom przedawniania się roszczeń. Nowy termin dla roszczeń stwierdzonych sądownie Zgodnie z nowym brzmieniem a...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 03-10-2018 r.
NOWE ZASADY I TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CZ.&...

Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń. Nowe terminy przedawnienia roszczenia. Do tej pory roszczenia – co do zasady &#...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 30-08-2018 r.
AIRCOMPENSATION – PARTNEREM KARTY KRAKOWSKIEJ

Od 1 sierpnia br. Aircompensation Odszkodowania za lot / Prawa pasażera – podmiot nad którym kancelaria sprawuje opiekę prawną, zaprasza posiadaczy Karty Krakowskiej...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 06-08-2018 r.
Ryanair – odwołane loty 10 sierpnia. Strajk pilo...

Niedawno pisaliśmy, iż Ryanair odwołał kilkaset lotów, które miały odbyć się 25 i 26 lipca, w tym kilkanaście lotów z Polski. Niestety to nie koniec kłopotów tego prz...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 20-07-2018 r.
Ryanair – odszkodowanie za odwołany lot

Linie lotnicze Ryanair odwołały kilkaset lotów, które miały odbyć się 25 i 26 lipca. Wśród nich są loty z Krakowa, Warszawy, Wrocławia i Gdańska. Powodem odwołań są straj...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 05-07-2018 r.
CO ZROBIĆ, BY UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE ZA ODWO...

Co zrobić, aby otrzymać odszkodowanie?   Kontakt z przewoźnikiem najlepiej rozpocząć, składając reklamację do linii lotniczych drogą elektroniczną lub za pośrednictwem p...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 27-06-2018 r.
OD 1 LIPCA 2018 R. NOWE OBOWIĄZKI DLA BIUR PODRÓ...

W Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł autorstwa mecenas Katarzyny Kocik, na temat nowych obowiązków dla biur podróży, po 1 lipca br., to jest po wejściu w ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 14-06-2018 r.
Na kolacji dla Prezesów i Dyrektorów zorgan...

Mecenas Andrzej Mikulski z kancelarii Mikulski i Wspólnicy uczestniczył w „Kolacji dla Prezesów i Dyrektorów” zorganizowanej w restauracji Albertina w Krakowie  przez  Pol...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 14-06-2018 r.
Polsko-Węgierski biznesmikser z udziałem kancela...

W dniu 13 czerwca 2018 r.  w Konsulacie Generalnym Węgier w Krakowie odbyło się  spotkanie  biznesowe Polsko-Węgierski biznesmikser.  Goście zostali powitani przez konsul generalną Węgi...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 11-06-2018 r.
KIEDY MOŻNA DOMAGAĆ SIĘ ODSZKODOWANIA ZA OPÓŹ...

Kiedy można domagać się odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?   Przepisy unijne wprowadzają jednolite zasady ochrony praw pasażerów linii lotniczych. Możliwość ubiegania s...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 22-05-2018 r.
PRAWA I OBOWIĄZKI PASAŻERA SAMOLOTU 56/2018

Jakie są prawa i obowiązki pasażerów, gdy w podróż wybieramy się samolotem?   Zbliżają się wakacje, większość z Państwa planuje lub już zaplanowała wypoczynek....
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 02-05-2018 r.
Czy strajk legalny, czy nielegalny, odszkodow...

Czy strajk legalny, czy nielegalny, odszkodowanie za utracony lot jest należne.   Według prezesa LOT, zapowiadany przez związki zawodowe na długi weekend majowy straj...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 30-04-2018 r.
Business Centre Club pisze o sukcesach kancelarii

Business Centre Club, z którym kancelaria Mikulski i Wspólnicy od lat współpracuje umieściła na swojej stronie internetowej informację o sukcesach Kancelarii. &nbs...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 18-04-2018 r.
Wyróżnienie przez Chambers Europe oraz Lega...

Szanowni Państwo Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż kancelaria Mikulski i Wspólnicy została w 2018 roku doceniona przed dwa najbardziej prestiżowe, międzynarodo...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 10-04-2018 r.
Mikulski i Wspólnicy o odszkodowaniach lotni...

10 kwietnia br. w Gazecie Giełdy i Inwestorów PARKIET ukazał się artykuł autorstwa mecenasa Andrzeja Mikulskiego oraz mecenas Anny Dziuby – z kancelarii Mikulski i...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 10-04-2018 r.
Przedsiębiorco pamiętaj o wdrożeniu RODO

Nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO) wchodzą w życie już 25 maja 2018 r. Warto rzetelnie przygotować firmę na te zmiany, gdyż za nieprzestrzeganie RODO groż...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 29-03-2018 r.
ŻYCZENIA POGODNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Wesołego Alleluja! Happy Easter! Frohe Ostern! Buona Pasqua!...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 21-03-2018 r.
Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot  – profesjonalne wsparcie   Eksperci kancelarii wspierają pasażerów linii lotniczych w uzyskiwaniu odszkodowań za opóźni...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 14-03-2018 r.
RODO – JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ? 54/2018

Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych (RODO)  jak przygotować przedsiębiorstwo do zmian, które wejdą w życie 25 maja 2018 roku. Najistotniejsze dla przedsiębiorców...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 22-12-2017 r.
Życzenia Świąteczne i Noworoczne

Wszystkiego Najlepszego z okazji Świąt i Nowego Roku!  ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 14-12-2017 r.
STARANNOŚĆ ZAWODOWA RADCY PRAWNEGO I ADWOKATA

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 października 2017 r. I CSK 220/17 Wzorzec należytej staranności. Każdy rodzaj aktywnośći zawodowej ma swój poziom wymaganej staranności, bu...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 05-12-2017 r.
PRAWO CYWILNE: ODSTĄPIENIE OD UMOWY, KARY UMOWNE,...

Wyrok Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VI Gospodarczy z dnia 26 października 2017 r. VI GC 760/16/12 Odstąpienie od umowy i kary umowne. Postanowie...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 01-06-2017 r.
PRAWO CYWILNE: FORMA ELEKTRONICZNA NOWĄ FORMĄ CZYNNO...

Zmiany w prawie:Od 8 września tego roku obowiązuje w prawie cywilnym nowa forma czynności prawnych – forma elektroniczna. Od tego momentu ustawodawca zdążył jednakże z...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 30-05-2017 r.
NOWELIZACJA KPC – ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZ...

Zmiany w prawie: Ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (dalej:k.p.c.) wprowadziła znaczące zmiany w przepisach dotyczących postępowania egzekucyjnego. Odnoszą się one m....
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 09-01-2017 r.
Odszkodowania za odwołane loty czyli naziemnych t...

Lufthansa wciąż odwołuje loty. Piloci Lufthansy nie ustępują i wznawiają strajk. To już prawie tydzień. Rozczarowanym pasażerom winny przysługiwać odszkodowania – od&nb...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 09-01-2017 r.
Odszkodowania za odwołany lub spóźniony lot

Poranne stacje radiowe podały informację o przedłużeniu strajku pracowników Lufthansy i ograniczeniu lotów z Krakowa i Katowic do Monachium i Frankfurtu o dwa ...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 09-01-2017 r.
Konferencja niemieckojęzycznych adwokatów od Ska...

Kancelaria Mikulski i Wspólnicy zorganizowała w Krakowie Konferencję Stowarzyszenia Prawników DNJV, które zrzesza przede wszystkim adwokatów z Niemiec i z Krajów Skandy...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 15-10-2016 r.
Otwarcie biura Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego...

Od grudnia 2015 r. działa w Krakowie biuro Węgierskiego Narodowego Domu Handlowego (odpowiednik Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych) z przedstawicielem Panem K...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 12-10-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 47/2016

Zmiany w prawie: We wrześniu tego roku zostały wprowadzone przepisy, które  przewidują możliwość wnoszenia pism procesowych do sądu w formie elektronicznej za pośred...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 12-10-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 46/2016

Zmiany w prawie: Od dnia 16 sierpnia 2016 r. będzie możliwe zaciągniecie kredytu na zakup nieruchomości rolnej, ustanawiając na nieruchomości hipotekę przekraczającą jej w...
więcej
Aktualności
data dodania wpisu: 03-08-2016 r.
Bieżąca Informacja Prawna nr 45/2016

Zmiany w prawie:   Od dnia 1 lipca 2016 r. wprowadzono w stosunku do dużych przedsiębiorców tzw. „Jednolity Plik Kontrolny”. „Jednolity Plik Kontrolny” ...
więcej