🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Aktualności

18.03.2021

AKTUALNOŚCI

Kolejny krok ku bezpieczeństwu oraz wolności słowa w Internecie, czy kolejne ograniczenia dla przedsiębiorców?

Unijny akt o usługach cyfrowych oraz unijny akt o rynku cyfrowym (Digital Services Act: Digital Market Act)

15 grudnia ubiegłego roku Komisja Europejska przedstawiła wnioski o przyjęcie dwóch rozporządzeń, niezwykle istotnych zarówno dla przedsiębiorców reklamujących oraz oferujących swoje usługi i towary w Internecie, jak i dla konsumentów korzystających z mediów społecznościowych oraz internetowych platform handlowych. Są nimi akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act) oraz akt o rynkach cyfrowych (Digital Market Act).

 

 

Przewidują one nałożenie na platformy internetowe zajmujące się przechowywaniem i rozpowszechnianiem informacji (np. hostingodawcy, platformy pośredniczące w handlu elektronicznym, media społecznościowe) szeregu obowiązków mających poprawić sytuację prawną konsumentów, ale też innych przedsiębiorców korzystających z platformy np. celem zareklamowania lub sprzedaży własnych towarów. Nowe obowiązki mają dosięgnąć platformy internetowe, których dostawcy kwalifikują się jako średni lub duzi przedsiębiorcy. Część z nich ma zaś objąć wyłącznie bardzo duże platformy, o średniej liczbie aktywnych użytkowników sięgającej 45 mln miesięcznie na terenie całej Unii Europejskiej lub platformy kwalifikowane jako kontrolujące dostęp do informacji lub usług (tzw. gatekeepers).

Obowiązki te obejmują m.in.:

  • zapewnienie użytkownikom wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg na decyzje przedsiębiorcy dotyczące usunięcia informacji lub wpisów zamieszczanych przez użytkowników na platformie (istotne zwłaszcza w kontekście mediów społecznościowych) oraz zapewnienie prawa do wyboru pozasądowych mechanizmów rozstrzygania takich sporów;
  • wyświetlanie użytkownikom jednoznacznych informacji o tym, na czyje zlecenie oraz z jakich powodów została im wyświetlona konkretna reklama;
  • zapewnienie internautom możliwości wyboru parametrów, na podstawie których wyświetlane im oferty lub reklamy nie są dobierane na podstawie śledzenia ich internetowej aktywności;
  • powstrzymanie się od łączenia danych osobowych pozyskiwanych przez tego samego przedsiębiorcę dzięki innym usługom oferowanych przez siebie lub innego przedsiębiorcę, bez wyrażenia przez internautę zgody na takie czynności na podstawie przepisów RODO;
  • zapewnienie przedsiębiorcom oferującym swoje towary lub usługi za pośrednictwem platformy internetowej łatwiejszego dostępu do danych związanych z korzystaniem z platformy sprzedażowej przez konsumentów (o ile wyrażą oni na to zgodę) oraz przez samych przedsiębiorców;
  • powstrzymanie się przez dostawcę platformy od faworyzowania własnych towarów lub usług względem tych oferowanych przez użytkowników platformy.

Należy przy tym zauważyć, że przyjęcie zmian zaproponowanych przez Komisję Europejską utrudni skuteczne prowadzenie kampanii marketingowych opartych na spersonalizowanej reklamie, bazującej na śledzeniu naszej internetowej aktywności. Stanowi ona obecnie skuteczne narzędzie komunikacji z potencjalnymi klientami również dla małych i średnich przedsiębiorców. Z tej perspektywy wprowadzenie ww. rozporządzeń nie będzie korzystne dla przedsiębiorców aktywnie reklamujących swoje towary i usług w Internecie.

Podsumowując, rozwiązania zaproponowane przez Komisję Europejską przyczynią się do zapewnienia większej równowagi między platformami internetowymi, a ich prywatnymi oraz biznesowymi użytkownikami. Stanowią przy tym dalszy krok zmierzający do uzyskania przez każ dego z nas większej kontroli nad wykorzystaniem dotyczących nas danych osobowych przez wielkie koncerny medialne. Kierunek nadchodzących zmian może jednak utrudnić prowadzenie spersonalizowanych kampanii reklamowych w Internecie. Już dzisiaj spełnienie wymogów wynikających z RODO oraz przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych w sektorze łączności elektronicznej nie jest najłatwiejsze, a zbliżające się zmiany potęgują konieczność niezwykle uważnego planowania marketingu elektronicznego od strony prawnej celem minimalizacji związanych z tym ryzyk prawnych.