🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Nasze komentarze

17.05.2023

AKTUALNOŚCIBieżące informacje prawneNasze Komentarze

Obowiązki związane z pracą zdalną

Od 7 kwietnia obowiązują nowe przepisy dotyczące świadczenia pracy na odległość. Z dniem wejścia w życie przepisów regulujących pracę zdalną uchylony zostanie rozdział Kodeksu pracy dotyczący zatrudniania pracowników w formie telepracy. Ustawodawca nie zdecydował się na dostosowanie dotychczasowych przepisów w tym obszarze do zmieniających się realiów świadczenia pracy na odległość.

Praca zdalna może być wprowadzona na dwa sposoby:

 • przy zawieraniu umowy o pracę, strony mogą postanowić, że praca będzie świadczona w sposób zdalny i wtedy w celu zmiany warunków wykonywania pracy na pracę stacjonarną, niezbędne jest porozumienie pracownika i pracodawcy lub wypowiedzenie warunków pracy na zasadach ogólnych;
 • praca zdalna może być wprowadzona w trakcie trwania zatrudnienia i w tym przypadku przepisy znowelizowanego Kodeksu pracy przewidują kilka trybów wprowadzenia pracy w formie zdalnej oraz umożliwienia stronom powrotu do wykonywania pracy stacjonarnie.


Zgodnie z nowymi przepisami pewne grupy pracowników mogą złożyć wiążący wniosek o pracę zdalną. Należą do nich m.in.:

– pracownice w ciąży;

– pracownicy wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia;

– pracownicy sprawujący opiekę nad członkiem najbliższej rodziny lub domownikiem, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności;

– część pracowników, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów uprawnieni byli do złożenia u pracodawcy wiążącego wniosku o wykonywanie pracy w indywidualnym, przerywanym lub ruchomym systemie czasu pracy (art. 1421 1 pkt 2 i 3 Kodeksu pracy).

Ustawodawca nałożył na pracodawcę szereg nowych obowiązków tj:

– określenie zasad wykonywania pracy zdalnej w swoim zakładzie pracy;

– określenie reguł pracy zdalnej zawrze w porozumieniu albo wydanym regulaminie pracy zdanej;

– określenie zasad wykonywania pracy zdalnej odpowiednio w poleceniu wykonywania pracy zdalnej albo w porozumieniu zawartym z pracownikiem;

– przekazanie zasad wykonywania pracy zdalnej najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy w takiej formie przez pracownika.

Przepisy nałożyły na pracodawcę obowiązki związane z pokrywaniem kosztów niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej jak również zakaz dyskryminacji pracownika z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania takiej pracy.

Obowiązkiem pracownika, który zdecyduje się na pracę zdalną jest wskazanie pracodawcy miejsca pracy zdalnej, uzyskanie jego zgodę na świadczenie pracy w tym miejscu, zapewnienie sobie odpowiednich warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej i oświadczenie tego pracodawcy.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków