Dr Peter Klein - Kancelaria Mikulski & Wspólnicy

Dr Peter Klein

Dr Peter Klein


adwokat - of counselpowrót do listy Prawników

 

 • adwokat austriacki
 • partner w kancelarii PFKA Petsch Frosch Klein Arturo Rechtsanwälte OG w Wiedniu i Mediolanie (www.pfka.eu)
 • doktor praw w Uniwerystecie Wiedeńskim
 • współredaktor  Austriackiego Rocznika Arbitrażowego („Austrian Arbitration Yearbook)”, publikowanego dorocznie od 2007 roku
 • współorganizator Wiedeńskich Dni Arbitrażowych („Vienna Arbitration Days”) – wiodącej europejskiej konferencji problematyki arbitrażu w Europie.

 
Specjalizuje się:

 • w pomocy prawnej klientom korporacyjnym, w austriackim i włoskim porządku prawnym, w sprawach z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności w obszarze transgranicznej wymiany handlowej oraz w przemyśle
 • w rozwiązywaniu sporów sądowych i arbitrażowych z zakresu prawa krajowego i międzynarodowego
 • prawie własności intelektualnej, IP, IT oraz ochrony danych osobowych
 • prawie pracy i prawie nieruchomości.


Konsultant
w licznych przedsiębiorstwach energetycznych, do których należy największa austriacka firma energetyczna.


Doradza
we włosko – austriackich przedsięwzięciach i inwestycjach, w obu porządkach prawnych.


Pełnomocnik w licznych sporach sądowych i arbitrażowych, krajowych oraz międzynarodowych, z zakresu IP, IT oraz ochrony danych osobowych, prawa pracy i nieruchomości.

 

Arbiter instytucjonalnych sądów  arbitrażowych rozstrzygających według regulaminu Sądu Arbitrażowego w Wiedniu przy Centrum Arbitrażowym Austriackiej Izby Gospodarczej (Vienna Rules of the  International Arbitral Center of the Austrian Federal Economic Chamber (VIAC)), według regulaminu Międzynarodowej Izby Handlowej (the ICC Rules), według regulaminu Izby Arbitrażowej w Mediolanie (the Rules of the Chamber of Arbitration of Milan (CAM)), według regulaminu UNCITRAL oraz arbiter ad-hoc w Austrii i we Włoszech w sprawach z zakresu energetyki, fuzji i przejęć oraz przemysłu.

 
Publikacje:

 

 • współredaktor  Austriackiego Rocznika Arbitrażowego („Austrian Arbitration Yearbook)”, publikowanego dorocznie od 2007 roku
 • „Attivit” imprenditoriale in Austria” 2004
 • Austriacki przedsiębiorca we Włoszech („Der österreichische Unternehmer in Italien”) 2004
 • Międzynarodowa ochrona zagranicznych inwestycji („The International Protection of Foreign Investment”), Centre for International Legal Studies 1997
 • „Affari & Commercio con: l’Austria”, Commercio Internazionale 1995, n. 3 and 4.

 

Członek:

 

 • Izby Adwokackiej w Wiedniu Vienna Bar Association
 • AIGLI („Associazione Internazionale di Giuristi di Lingua Italiana”)
 • IBA (International Bar Association)
 • UIA (Union Internationale des Avocats)
 • doradca Włoskiej Izby Gospodarczej w Austrii

 
Języki: niemiecki, włoski, angielski.