Zasięg naszych działań

MIKULSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

"WILLA ANIELA"
ul. Kielecka 19
31-523 Kraków

tel. (+48) 12 410 77 00
fax (+48) 12 410 77 01

kancelaria@mikulski.krakow.pl

NIEMCY

Kancelaria prawna Niemcy

Naszymi partnerami w Niemczech są kancelarie z Berlina, Düsseldorfu, Moguncji, Frankfurtu nad Odrą i
Wuppertalu.

Najczęściej rozwiązujemy zagadnienia z zakresu :

 • windykacji należności
 • postępowań sądowych dotyczących zapłaty za sprzedane do Polski towary
 • zakładania spółek i oddziałów
 • transportu drogowego – CMR
 • umów w sprawie zatrudnienia, w tym umów agencyjnych
 • spraw spadkowych
 • podatku od spadku uzyskanego w Niemczech i płatnego w Niemczech lub Polsce
 • zakupu nieruchomości
 • wykonywania i rozliczania robót budowlanych
 • wad materiałowych
 • ochrony i naruszenia znaku towarowego i praw ochronnych
 • upadłości i zgłaszania wierzytelności
 • wyrejestrowania działalności gospodarczej w Niemczech
 • spraw podatkowych w Niemczech
 • egzekucji należności podatkowych w Polsce przez organy niemieckie
 • umów najmu lokali i hoteli
 • opieki medycznej
 • należności za pracę i świadczeń chorobowych
 • emerytur, renty, należności socjalnych (ZUS, Sozialversicherung)
 • unikania podwójnego opodatkowania w związku z robotami budowlanymi
 • mandatów drogowych
 • opłat, kar drogowych i autostradowych (Toll Collect)
 • odszkodowań za opóźniony lot
 •  

Ze względu na kompetencje kancelarii, świadczymy we wzajemnej współpracy pomoc prawną w obszarach:

 • działalności gospodarczej i międzynarodowego obrotu prawnego
 • rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych, w sprawach gospodarczych i indywidualnych
 • prawa spółek – rejestracji spółek, fuzji i przejęcia (M&A transactions), audytu prawnego (due diligence reports), przekształcania, czynności związanych z bieżącą obsługą działalności spółki, stosunków między wspólnikami oraz organami spółek, doradztwa podatkowego
 • prawa budowlanego; kontraktów FIDIC, wykonywania inwestycji budowlanych, przemysłowych, drogowych i developerskich
 • usuwania wad inwestycji, towarów, urządzeń, w tym powstałych skutkiem transportu
 • prawa nieruchomości
 • korzystania i odzyskiwania nieruchomości – w tym historycznych
 • wypadków sportowych i komunikacyjnych
 • sprawach sukcesyjnych
 • międzynarodowego obrotu handlowego
 • umów sprzedaży i dostawy w tym sprzedaży internetowej (e-commerce)
 • bieżącej obsługi prawnej (compliance, whistleblowing)
 • prawa pracy, umów prawa pracy, statutów, regulaminów pracy
 • pomocy w uzyskiwaniu zezwolenia na pracę i pobyt dla ekspatriantów, prawa imigracyjnego
 • prawa ochrony środowiska, prawa energetycznego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa własności intelektualnej, umów licencyjnych, ochrony znaków towarowych, prawa IT, ochrony danych
 • prawa Unii Europejskiej
 • prawo ochrony zdrowia
 • prawa karnego gospodarczego
 • upadłości i likwidacji przedsiębiorstw

Adwokat Niemcy