🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Odszkodowania, linie produkcyjne

Odszkodowania za wady robót budowlanych, mieszkań i budynków, towarów, linii produkcyjnych, urządzeń, maszyn, za naruszenie norm, za wypadki sportowe m.in. wypadki narciarskie w Austrii i we Włoszech, szkody transportowe, kary umowne, gwarancja, rękojmia, ubezpieczenia komunikacyjne, inne. Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.

Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń handlowych i komunikacyjnych

Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z austriackimi, hiszpańskimi i węgierskimi firmami ubezpieczeniowymi, dotyczące ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ubezpieczeń handlowych dotyczących sprzedaży towaru i jego jakości, np. importu towarów spożywczych – owoców, warzyw, mięsa, wyrobów skórzanych, czy słynnej glazury hiszpańskiej, masowo importowanej przez polskich przedsiębiorców.

Odszkodowania za wady urządzeń, linii produkcyjnych, towaru

Inny rodzaj odszkodowań dotyczy wad urządzeń przemysłowych, wad linii produkcyjnych lub wad komponentów dla przemysłu samochodowego, eksportowanych z Polski, czy sprowadzanych przez polskich przedsiębiorców lub montowanych urządzeń, które nie uzyskują odpowiednich parametrów technicznych, eksploatacyjnych lub wydajności. Wielokrotnie reprezentowaliśmy polskich importerów i austriackich eksporterów w sprawach reklamacyjnych oraz odszkodowawczych w Polsce i we współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi.

Sprawy związane z wadami linii produkcyjnych obejmują m.in.:

 • roszczenia z tytułu gwarancji, rękojmi, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy i odszkodowania;
 • roszczenie o wymianę urządzenia na wolne od wad;
 • odpowiedzialność za nieosiąganie wydajności produkcyjnej określonej w umowie.

Odszkodowania za wady robót budowlanych

Inne odszkodowania są związane z wadami robót budowlanych lub wadami ukrytymi budynków, podmywaniem, zamakaniem, dylatacją, użyciem niewłaściwych materiałów czy farb, które ujawniają się tuż przy odbiorze robót lub w dłuższych okresach po oddaniu budynku do eksploatacji, powstają w związku z nieterminowym wykonaniem inwestycji, brakiem właściwej koordynacji robót, odstąpieniem od umowy, czy skutkiem wad dokumentacji projektowej lub robót. Kary umowne i odszkodowania za wady robót to jedne z najczęstszych spraw w naszej praktyce.

Odszkodowania za nienależyte wykonanie zlecenia

Jeszcze inne odszkodowania są związane z niewłaściwym wykonaniem umów starannego działania, np. umów dozoru mienia. Odszkodowania żądane z tego powodu to najczęściej kary umowne lub odszkodowania za koszty leczenia, utratę zdolności do pracy i cierpienie.

Odszkodowania za naruszenie norm

Hałas związany z wadliwym funkcjonowaniem klimatyzacji może prowadzić do rozwiązania najmu. Hałas lotniska narusza prawa majątkowe oraz dobra osobiste właścicieli nieruchomości zlokalizowanych wokół lotniska, takie jak np. prawo do spokojnego zamieszkiwania czy prawo do zdrowia oraz prawo do rozbudowy – i chroni je prawo ochrony środowiska. Hałas sąsiedniej posesji może dotyczyć praw sąsiedzkich. Każda z tych sytuacji wymaga odmiennego podejścia.

Dochodzimy odszkodowań w Polsce i „z elementem zagranicznym"

Do roszczeń odszkodowawczych prowadzą przeróżne komplikacje, jakie powstają na przykład w następstwie niewłaściwego wykonywania umów, ryzyka związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa, lub po prostu skutkiem wypadków.

Inne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowania w opisanych i podobnych sytuacjach.
Dotyczy to także wypadków sportowych, szkód transportowych – kolejowych, samochodowych, lotniczych.

Przykładowe postępowania:

 • importer instalacji żąda odszkodowania za nieosiąganie przez instalację parametrów oczyszczania ścieków przemysłowych i koszt składowania odpadów;
 • inwestor żąda kar umownych za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych, sprzecznie z harmonogramem robót;
 • wspólnota mieszkaniowa żąda odszkodowania za wady robót części wspólnych osiedla;
 • wspólnota mieszkaniowa przyjmuje reprezentację właścicieli mieszkań i żąda od dewelopera odszkodowania lub naprawienia wad poszczególnych mieszkań;
 • właścicielka mieszkania żąda odszkodowania od dewelopera za przemarzanie i zamakanie ścian i przewodów klimatyzacyjnych;
 • właściciel domu żąda odszkodowania za wstrzymanie prawa rozbudowy gospodarstwa, za koszty wyciszenia budynku mieszkalnego, za naruszenie prawa do odpoczynku ruchem lotniska;
 • spedytor węgierski żąda odszkodowania od polskich przewoźników za utratę towaru we Włoszech skutkiem kradzieży w następstwie rozboju;
 • austriacka spółka żąda odszkodowania za nienależyte wykonanie naprawy powypadkowej samochodu;
 • polski narciarz żąda odszkodowania za wypadek narciarski w Alpach;
 • zakład leczniczy w Austrii żąda uzupełniającej zapłaty za koszty, leczenia wypadku narciarskiego w Alpach, ponad wartość polisy ubezpieczeniowej i odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela;
 • instytucje chronione żądają kar umownych za naruszenie umowy dozoru mienia;
 • przechodzień żąda odszkodowania za złamanie skutkiem niestarannego odśnieżania;
 • przechodzień żąda odszkodowania za brak zabezpieczenia wykopu;
 • pasażerowie żądają odszkodowania za opóźnienie lotu.

Odszkodowanie za wypadek narciarski w Austrii lub we Włoszech

Jeżeli ulegli Państwo wypadkowi na nartach w Austrii lub we Włoszech, warto sprawdzić, czy możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie z tego tytułu.

We współpracy z naszymi kancelariami partnerskimi stworzyliśmy kwestionariusz, którego celem jest zebranie najistotniejszych okoliczności wypadku i dzięki temu ustalenie, czy ubieganie się  o odszkodowanie jest zasadne.

Oto kilka przykładowych pytań znajdujących się w kwestionariuszu.  Jeżeli zostali Państwo poszkodowani w wypadku na nartach i potrzebują wsparcia prawnego, zachęcamy do kontaktu z kancelarią. Cały kwestionariusz prześlemy Państwu drogą mailową.

Odszkodowanie za odwołany albo opóźniony lot

Wspieramy pasażerów linii lotniczych w uzyskiwaniu odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot albo odmowę wpuszczenia na pokład samolotu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. umożliwia każdemu pasażerowi, którego lot opóźnił się więcej niż 3 godziny ubieganie się o wypłatę odszkodowania w wysokości 250 euro, 400 euro lub 600 euro w zależności od długości odbywanego lotu.

Analogiczne kwoty odszkodowań przysługują pasażerom, których lot został całkowicie odwołany albo dotknęła ich odmowa przyjęcia na pokład samolotu (tzw. overbooking).

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków