🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Prawo budowlane

Budownictwo, nieruchomości, inwestycje, deweloperzy i wspólnoty mieszkaniowe.

W obszarze dotyczącym nieruchomości

Regulujemy pozasądowo, sądowo i administracyjnie sytuację prawną nieruchomości, pomagamy w nabyciu, wycenie, rozliczeniu i odzyskaniu nieruchomości, budynków i pałaców historycznych, dzięki współpracy prawników i naszych partnerów – unikalnych specjalistów w zakresie analizy i wyceny nieruchomości komercyjnych oraz nieruchomości  i  budowli historycznych: banków, zespołów parkowych, pałaców i dworów.

Przy ich wybitnym wsparciu i przy aktywnej kontroli opinii biegłych sądowych szacujących wartość nieruchomości, prowadzimy skomplikowane postępowania, w tym sporne, dotyczące rozliczenia wartości nieruchomości, sposobu korzystania z nieruchomości, rozliczeń z tytułu umownego i bezumownego korzystania z nieruchomości, rozliczeń za korzystanie z powierzchni wspólnych między developerami i wspólnotami mieszkaniowymi, dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste i audytu nieruchomości oraz przygotowania i prowadzenia procesu inwestycyjnego, wreszcie ubezpieczenia nieruchomości i samej budowy.

Oferujemy pomoc prawną w sprawach wywłaszczeniowych:

 • dla podmiotów ubiegających się o: zwrot nieruchomości,  odszkodowanie,  stwierdzenie nieważności aktów będących podstawą wywłaszczenia;
 • dla aktualnych właścicieli nieruchomości wywłaszczonych,  w stosunku do których kierowane są roszczenia poprzednich właścicieli lub ich spadkobierców;
 • dla podmiotów  – zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw – które planują nabycie nieruchomości będącej uprzednio przedmiotem wywłaszczenia, w celu dokonania audytu prawnego, pod kątem możliwości uzyskania zwrotu nieruchomości lub odszkodowania.

Ze względu na indywidualne doświadczenia i unikalne kwalifikacje, borykamy się z mieniem zabużańskim, mieniem porzuconym w trakcie wojny, mieniem wywłaszczonym przez III Rzeszę Niemiecką, mieniem znacjonalizowanym skutkiem procesów o współpracę z okupantem, mieniem pożydowskim i mieniem bezprawnie wywłaszczonym przez władze komunistyczne.

W obszarze dotyczącym procesu inwestycyjnego

Mamy doświadczenie, uzyskane przede wszystkim w wieloletniej współpracy  (czasem ponad 20-letniej) z największymi krakowskimi i tarnowskimi spółkami akcyjnymi budownictwa przemysłowego, developerami, podwykonawcami, inwestorami, a powykonawczo z wspólnotami mieszkaniowymi, jedną z największych krakowskich spółdzielni mieszkaniowych oraz wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, od planowania, przez projektowanie, budowanie modelu realizacyjnego po wykonanie inwestycji i usuwanie jej wad.

Nasza perspektywa dotyczy więc każdego stadium procesu inwestycyjnego i jego następstw.

W sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych oferujemy pomoc prawną w rozliczaniu:

 • kosztów remontów;
 • kosztów szkód budowlanych;
 • kosztów wad budynku;
 • kosztów eksploatacyjnych nieruchomości między deweloperem a właścicielem przed i po powstaniu wspólnoty mieszkaniowej.

W zakresie wspólnot mieszkaniowych mamy także bogate doświadczenie w ochronie prawa własności, ustanawianiu służebności (drogowych i gruntowych), przygotowywaniu uchwał wewnętrznych oraz reprezentacji strony w ramach postępowania administracyjnego.

Przykładowe sprawy sądowe i administracyjne o odzyskanie nieruchomości:

 • współwłaściciele prywatnej ulicy Bytomskiej w Krakowie żądają od Gminy rozliczenia jej wartości skutkiem wywłaszczenia;
 • żydowscy/niemieccy właściciele willi w Gliwicach żądają zwrotu willi jako mienia porzuconego skutkiem prześladowania przez Niemcy Hitlerowskie;
 • amerykańscy właściciele kamienicy w Gliwicach przejętej przez III Rzeszę skutkiem stosowania Dekretów Norymberskich żądają jej zwrotu;
 • spółdzielnia mieszkaniowa w Krakowie żąda od Gminy ustalenia prawa do gruntów i budynków oraz ich rozliczenia;
 • właściciele żądają zwrotu całości lub części nieruchomości wywłaszczonych skutkiem ich wykorzystania niezgodnie z celem wywłaszczenia lub skutkiem niewykorzystania na cel wskazany w decyzji o wywłaszczeniu.

Przykładowe sprawy dotyczące procesu inwestycyjnego:

 • audyt prawny nieruchomości (hotel przy lotnisku, biurowiec, inne);
 • budowa struktury organizacyjnej spółek celowych po stronie inwestora i po stronie generalnego wykonawcy oraz podwykonawcy gwarantującej bezpieczne wykonanie i nadzór inwestycyjny nad wykonywaniem inwestycji oraz bezpieczeństwo podatkowe, z uwzględnieniem wyburzenia budynków i zabudowy nieruchomości historycznych;
 • negocjowanie umowy o budowę apartamentowca pod Wawelem;
 • uchylenie planu zagospodarowania przestrzennego usytuowania ulicy Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie;
 • zmiana sposobu oddziaływania nieruchomości skutkiem zmiany sposobu zabudowy nieruchomości sąsiedniej i usunięcie groźby zalania;
 • zarządzanie sposobem wykonywania umowy konsorcjalnej między podwykonawcą, liderem konsorcjum i generalnym wykonawcą w procesie wykonywania inwestycji ciepłowniczej z uwzględnieniem ogólnych warunków FIDIC;
 • przygotowanie modelu wykonania inwestycji hotelowo-apartamentowej z punktu widzenia sposobu finansowania z funduszy europejskich, zakupu nieruchomości, przygotowania dokumentacji projektowej, pozyskania inwestora zewnętrznego, pozyskania generalnego wykonawcy, podwykonawców i zarządcy nieruchomości po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

Przykładowe sądowe procesy o korzystanie z nieruchomości:

 • spółdzielnia mieszkaniowa przeciw gminie miejskiej w sprawie rozliczeń za bezumowne korzystanie z gruntów;
 • hiszpańska grupa inwestycyjna o rozliczenie zaliczek na poczet nabycia i rekultywacji gruntu pod osiedle mieszkaniowe;
 • właściciele ulicy Bytomskiej w Krakowie w sprawach o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z ulicy prywatnej i nadbudowę;
 • uczelnia wyższa z Warszawy o odszkodowanie za korzystanie z pomieszczeń pałacu pod urządzenia energetyczne – transformator;
 • spółka akcyjna w sprawie odszkodowania za zwłokę w wydaniu pozwolenia na użytkowanie;
 • spółdzielnia pracy chronionej o rozliczenie czynszu dzierżawy parkingów;
 • spółdzielnia mieszkaniowa w sprawach aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste.

Niektóre wystąpienia/wykłady/konferencje dotyczące inwestycji budowlanych:

 • Targi Budowlane CONSTRUMA w Budapeszcie/Ambasada RP w Budapeszcie: Proces inwestycyjny w Polsce a swoboda umów i wzorce umowne FIDIC – Budapeszt kwiecień 2015;
 • Ambasada Polska w Budapeszcie – Uwarunkowania wykonywania działalności gospodarczej w Polsce: inwestycje budowlane, przepływ towarów, osób, kapitału w prawie polskim, europejskim i w dwustronnych konwencjach polsko-węgierskich, zwłaszcza o unikaniu podwójnego opodatkowania i o ochronie inwestycji – Budapeszt luty 2015;
 • Izba Przemysłowo Handlowa w Krakowie/Ambasada Węgier w Polsce: Odpowiedzialność majątkowa i uwarunkowania podatkowe, decydujące o atrakcyjności spółki z o.o., komandytowej i komandytowo – akcyjnej: Kraków luty 2012;
 • Związek Przedsiębiorców Katalonii – Forment del Treball Nacional/Ambasada Polska w Madrycie/Ambasada Węgier w Madrycie – konferencja: „Możliwości inwestycyjne w sektorze budowlanym na Węgrzech i w Polsce”, wykład: Zasadnicze uwarunkowania prawne inwestycji budowlanych w Polsce – Barcelona październik 2011;
 • Hiszpański Związek Przedsiębiorców Budowlanych/Hiszpański Związek Przedsiębiorców Przemysłowych CEOE/Ambasada Polska/Ambasada Węgier/Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki w Madrycie – konferencja: „Możliwości inwestycyjne w sektorze budowlanym w Polsce i na Węgrzech” – wykład n/t: Zasadnicze uwarunkowania prawne inwestycji budowlanych w Polsce – Madryt czerwiec 2011.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków