🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Pomoc prawna dla firm, prawo pracy, RODO, Covid-19

Nasz Zespół tworzą prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w wewnętrznej obsłudze prawnej firm oraz prawnicy, którzy będą współpracować z Państwem jako prawnicy zewnętrzni o różnych specjalizacjach, zwłaszcza w specjalizacjach:
arbitraż, prawo umów, międzynarodowy obrót gospodarczy, spadki transgraniczne, nabywanie i zarządzanie nieruchomościami, ubezpieczenia transgraniczne, zamówienia publiczne, prawo spółek, prawo spółdzielcze, prawo pracy, prawo autorskie.

Pomagamy w sprawach z zakresu prawa pracy

 • przygotowujemy regulaminy pracy i wynagradzania
 • umowy o pracę
 • porozumienia umowne
 • kontrakty menadżerskie i umowy definitywne
 • wypowiedzenia umów o pracę
 • porozumienia zmieniające porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy
 • przeprowadzamy oceny umów o pracę, porozumień umownych i kontraktowych, kontraktów menadżerskich i umów o zakazie konkurencji
 • doradzamy przedsiębiorcom w kwestiach pracowniczych przy przekształcaniu lub łączeniu pracodawców oraz w razie zmiany miejsca pracy

Reprezentacja pracodawców i pracowników

 • reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, nawiązania, rozwiązania stosunku pracy, odpraw, wypłaty wynagrodzeń.
 • prowadzimy postępowania o odszkodowania i zadośćuczynienia w sprawach o mobbing i dyskryminację

Przykładowe doradztwo dla pracodawców:

 • przygotowanie systemów wynagrodzeń dla drogerii posiadających sieci sklepów w Europie, głównie w Niemczech i Austrii
 • przygotowanie systemów wynagrodzeń prowizyjnych dla przedstawicieli handlowych producenta zabawek dla dzieci
 • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych dla pracowników sieci drogerii w całej Polsce
 • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych dla spółki zajmującej się dystrybucją sprzętu do badań laboratoryjnych
 • przygotowanie umów dystrybucyjnych i agencyjnych

Wsparcie dla przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń:

 • zapewniamy bieżącą obsługę prawną w bieżącej działalności gospodarczej oraz w działalności spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń
 • udzielamy doraźnej pomocy prawnej
 • prowadzimy postępowania sądowe

Wsparcie dla prawników wewnętrznych:

 • wspieramy kompetencją i doświadczeniem Zespołu prawników wewnętrznych

Zapewniamy zgodność firmy z RODO

Środki, które proponujemy w RODO, obejmują następujące kroki:
Krok I
Identyfikacja wymogów prawnych RODO w zakresie odpowiednim do procesów i zakresu działalności firmy.
Krok II
Ocena aktualnych rozwiązań stosowanych w firmie w zakresie zgodności z RODO oraz identyfikacja potrzeb adekwatnej do procesów i zakresu działalności firmy listy kontrolnej audytu.
Audyt zgodności organizacji z RODO obejmuje:
Faza 1
Ocena dokumentacji z wymogami prawnymi GDPR, przegląd klauzul, zgód, podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.
Faza 2
Ocena zgodności z wymogami prawnymi RODO w działalności firmy.
Faza 3
Przygotowanie raportu z audytu zawierającego informacje o:
konieczności uzyskania zgody na przetwarzanie danych;
niezgodności z RODO w dokumentacji; Utworzenia rejestru naruszeń;
niezgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w operacjach; Utworzenie rejestru naruszeń;
potencjale działań, które mogą poprawić wydajność systemu.
Krok III
Przeprowadzenie działań wdrożeniowych i dostosowawczych w spółce zgodnie z RODO w celu ograniczenia ryzyka negatywnych skutków nadzoru.
Przeprowadzenie szkoleń dla zespołu pracowników w zakresie nowych obowiązków wynikających z RODO.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków