Prawo spadkowe i przekazanie firmy

Prawo spadkowe i odzyskiwanie nieruchomości

Typowe postępowania spadkowe dotyczą majątku, spadkodawców i spadkobierców w Polsce.

Uczestniczymy w „zwykłych”, lecz także w skomplikowanych postępowaniach spadkowych, najczęściej w związku z odzyskiwaniem nieruchomości i majątków historycznych.Szczególne komplikacje rodzą sytuacje, w których prawo do spadku nie powstaje w Polsce, lecz w innym kraju. Albo – powstaje w Polsce i zagranicą – co zdarza się coraz częściej.

Wówczas, wykazanie prawa do spadku wymaga stosowania prawa tego państwa, w którym zmarł spadkodawca lub w którym pozostawił majątek oraz dostosowanie się do obowiązującej tam procedury. Jeszcze inne problemy mają te osoby, które w następstwie II Wojnie Światowej stały się cudzoziemcami, a majątek pozostawiły na terenie dzisiejszej lub przedwojennej Polski.

Wykazanie prawa do spadku jest pierwszym krokiem w odzyskaniu tego majątku. Zawsze, z nabyciem spadku łączy się problem jego opodatkowania – za granicą lub w Polsce. 

Czy podatek jest należny tylko za granicą, czy także w Polsce „W jakiej wysokości” Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw w Polsce, Austrii, Niemczech i w Hiszpanii oraz w odzyskiwaniu nieruchomości w Polsce.

 

Do zespołu prawa spadkowego należą: Małgorzata Majkowska, Maria Bogdani, Andrzej Mikulski

 

Przykładowe sprawy

  • negocjacje z Gminą Kraków i procesy z korzystającymi z prywatnej ulicy Bytomska w Krakowie, powstałej skutkiem wywłaszczenia
    http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-maja-placic-za-droge-do-domu-powod-ulica-bytomska,2048858,artgal,t,id,tm.html
  • amerykańscy właściciele willi w Gliwicach jako mienia porzuconego, skutkiem prześladowania przez Niemcy Hitlerowskie
  • amerykańscy właściciele kamienicy w Gliwicach przejętej przez III Rzeszę skutkiem stosowania Dekretów Norymberskich
  • spółdzielnia mieszkaniowa w Krakowie w sprawach o nabycie użytkowania wieczystego i rozliczenie korzystania z gruntów i budynków
  • prowadzenie postępowań spadkowych z elementem spadku w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, USA i Afryce Południowej

Postępowania sukcesyjne

To cały zestaw różnych działań mających doprowadzić do przekazania firmy następcom, zanim jej właściciele i zwykle twórcy przestaną być zdolni do sprawnego zarządzania.

To rozległe umiejętności z zakresu prawa spółek, prawa nieruchomości, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa autorskiego, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa procesowego, księgowości, ekonomii i często co najważniejsze – psychologii.

To szacowanie majątku, umowy ze wspólnikami i między wspólnikami, uzgodnienia rodzice – dzieci, podział, wydzielenie czy sprzedaż części przedsiębiorstwa, a bywa że skomplikowane procesy sądowe dotyczące rozliczeń czy alimentów.

W swym doświadczeniu mamy liczne działania i doświadczenia z tego obszaru.  Wspieramy ARBORETUM – Grupę Sukcesyjną która zajmuje się minimalizowaniem ryzyka związanego ze śmiercią osób kluczowych w firmie i w rodzinie. 

 

Do zespołu planowania sukcesyjnego należą: Małgorzata Majkowska, Andrzej Kulczycki, Maria Bogdani, Andrzej Mikulski

 

Przykładowe sprawy sukcesyjne:

  • rozliczenia wartości udziału kapitałowego wspólników występujących z osobowej spółki handlowej
  • rozkład odpowiedzialności wspólników spółki kapitałowej powstałej w drodze przekształcenia spółki cywilnej (odpowiedzialność cywilna i podatkowa)
  • rozliczenie między małżonkami – wspólnikami spółek – ze stosunków w spółkach osobowych i kapitałowych, z udziału w nieruchomościach komercyjnych – użytkowania wieczystego i korzystania z gruntów i budynków – oraz z obowiązków alimentacyjnych i udziałowych  wobec dzieci.