🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Prawo spadkowe (międzynarodowe i krajowe) oraz przekazanie firmy

Postępowanie sukcesyjne – zespół usług związanych z przekazaniem firmy następcom, za życia jej właścicieli oraz postępowania spadkowe w Polsce i zagranicą, następstwa podatkowe.

Prawo spadkowe i odzyskiwanie nieruchomości

Typowe postępowania spadkowe dotyczą majątku, spadkodawców i spadkobierców w Polsce.

Uczestniczymy w „zwykłych”, lecz także w skomplikowanych postępowaniach spadkowych, najczęściej w związku z odzyskiwaniem nieruchomości i majątków historycznych. Szczególne komplikacje rodzą sytuacje, w których prawo do spadku nie powstaje w Polsce, lecz w innym kraju. Albo – powstaje w Polsce i zagranicą – co zdarza się coraz częściej.

Wówczas, wykazanie prawa do spadku wymaga stosowania prawa tego państwa, w którym zmarł spadkodawca lub w którym pozostawił majątek oraz dostosowanie się do obowiązującej tam procedury. Jeszcze inne problemy mają te osoby, które w następstwie II Wojnie Światowej stały się cudzoziemcami, a majątek pozostawiły na terenie dzisiejszej lub przedwojennej Polski.

Wykazanie prawa do spadku jest pierwszym krokiem w odzyskaniu tego majątku. Zawsze, z nabyciem spadku łączy się problem jego opodatkowania – za granicą lub w Polsce.

Czy podatek jest należny tylko za granicą, czy także w Polsce? W jakiej wysokości? Mamy bogate doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw w Polsce, Austrii, Niemczech i w Hiszpanii oraz w odzyskiwaniu nieruchomości w Polsce.

Przykładowe sprawy

 • negocjacje z Gminą Kraków i procesy z korzystającymi z prywatnej ulicy Bytomska w Krakowie, powstałej skutkiem wywłaszczenia
  http://krakow.naszemiasto.pl/artykul/krakow-maja-placic-za-droge-do-domu-powod-ulica-bytomska,2048858,artgal,t,id,tm.html
 • amerykańscy właściciele willi w Gliwicach jako mienia porzuconego, skutkiem prześladowania przez Niemcy Hitlerowskie;
 • amerykańscy właściciele kamienicy w Gliwicach przejętej przez III Rzeszę skutkiem stosowania Dekretów Norymberskich;
 • spółdzielnia mieszkaniowa w Krakowie w sprawach o nabycie użytkowania wieczystego i rozliczenie korzystania z gruntów i budynków;
 • prowadzenie postępowań spadkowych z elementem spadku w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, USA i Afryce Południowej.

Postępowania sukcesyjne

To cały zestaw różnych działań mających doprowadzić do przekazania firmy następcom, zanim jej właściciele i zwykle twórcy przestaną być zdolni do sprawnego zarządzania.

To rozległe umiejętności z zakresu prawa spółek, prawa nieruchomości, prawa spadkowego, prawa rodzinnego, prawa autorskiego, prawa podatkowego, prawa pracy, prawa procesowego, księgowości, ekonomii i często co najważniejsze – psychologii.

To szacowanie majątku, umowy ze wspólnikami i między wspólnikami, uzgodnienia rodzice – dzieci, podział, wydzielenie czy sprzedaż części przedsiębiorstwa, a bywa, że skomplikowane procesy sądowe dotyczące rozliczeń czy alimentów.

W swym doświadczeniu mamy liczne działania i doświadczenia z tego obszaru.  Wspieramy ARBORETUM – Grupę Sukcesyjną, która zajmuje się minimalizowaniem ryzyka związanego ze śmiercią osób kluczowych w firmie i w rodzinie.

Przykładowe sprawy sukcesyjne

 • rozliczenia wartości udziału kapitałowego wspólników występujących z osobowej spółki handlowej;
 • rozkład odpowiedzialności wspólników spółki kapitałowej powstałej w drodze przekształcenia spółki cywilnej (odpowiedzialność cywilna i podatkowa);
 • rozliczenie między małżonkami – wspólnikami spółek – ze stosunków w spółkach osobowych i kapitałowych, z udziału w nieruchomościach komercyjnych – użytkowania wieczystego i korzystania z gruntów i budynków – oraz z obowiązków alimentacyjnych i udziałowych  wobec dzieci.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków