🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Spółki, fuzje i przejęcia

Spółki, fuzje i przejęcia Tworzenie spółek z udziałem polskim i zagranicznym, rejestracja, zmiany kapitałowe, regulacja stosunków wspólników, obsługa zgromadzeń wspólników i zarządów, powoływanie, odwoływanie zarządów i rad nadzorczych, przekształcanie, łączenie i podział spółek.

Zakładamy spółki

Wiernie towarzyszymy spółkom przez cały czas ich funkcjonowania na rynku – od założenia, poprzez bieżącą działalność, zmiany kapitałowe, aż do ekspansywnego wzrostu pod względem ekonomicznym i  organizacyjnym, który wymaga szczególnego wsparcia prawnego.

Pomagamy w zakładaniu spółek. Korzystamy z doświadczenia zdobytego we współpracy ze spółkami z kapitałem austriackim, niemieckim, hiszpańskim, francuskim, holenderskim, kanadyjskim i japońskim.

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek kapitałowych i osobowych.

Uczestniczymy w bieżących konsultacjach. Prowadzimy negocjacje i wspieramy naszych Klientów przy negocjowaniu umów i porozumień.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalizacji wykorzystujemy wiedzę z wielu dziedzin prawa, dotyczących większości aspektów działalności naszych Klientów, takich na przykład jak prawo pracy, prawo cywilne, prawo nieruchomości oraz prawo własności intelektualnej.
Pomagamy naszym Klientom w przygotowaniu spójnej strategii rozwoju.
Pomagamy przy realizacji nowatorskich lub skomplikowanych przedsięwzięć. Przygotowujemy i negocjujemy wszelkie umowy i czynności związane z realizacją tego przedsięwzięcia.
Pomagamy zwłaszcza wtedy, gdy przedsiębiorstwo staje w obliczu bariery dalszego wzrostu, a sytuacja rynkowa wymusza podjęcie niestandardowych działań. Wówczas przeprowadzamy połączenia spółek, zakup podmiotu z rynku i przystąpienie do budowy grupy kapitałowej, czy też sprzedaży udziałów spółki.

Doradzamy przy procesach restrukturyzacyjnych.

Przekształcamy, łączymy i prowadzimy procesy podziału spółek w tym przez wydzielenie.

Przeprowadzamy likwidację spółek lub ich upadłość w razie konieczności, reprezentując je w postępowaniu upadłościowym, od złożenia wniosku o upadłość poprzez reprezentację w procesie upadłościowym.

Wspieramy w ekspansji polskie spółki lub polskich wspólników za granicą.

Uczestniczymy także w zgłoszeniu wierzytelności za granicą.

Ważniejsze sprawy, w tym sądowe i arbitrażowe:

 • założenie kilkudziesięciu spółek kapitałowych z udziałem wspólników korporacyjnych i osób fizycznych oraz kapitału polskiego, austriackiego, niemieckiego, holenderskiego, francuskiego, japońskiego i kanadyjskiego;
 • bieżąca obsługa prawna spółek;
 • reprezentowanie członków zarządów przeciwko spółkom o wynagrodzenie z tytułu stosunku zarządu, umowy menedżerskiej lub stosunku pracy;
 • reprezentowanie wspólników w sprawach przeciwko spółkom dotyczące rozliczenia wartości przedsiębiorstwa spółki powstałej skutkiem przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną;
 • reprezentowanie wierzycieli w sprawach roszczeń odszkodowawczych przeciwko członkom zarządów o odszkodowanie za niezgłoszenie upadłości w terminie;
 • reprezentowanie członków zarządów w sprawach dotyczących odpowiedzialności prawno-karnej za niezgłoszenie upadłości w terminie;
 • reprezentowanie członka zarządu spółki z kapitałem niemieckim w postępowaniu karnym w sprawie dotyczącej niezgłoszenia upadłości;
 • reprezentowanie pracowników w sprawie uchylenia uchwał zgromadzenia wspólników skutkiem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną;
 • reprezentowanie akcjonariuszy w sprawie wydania akcji skutkiem przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną;
 • reprezentowanie wspólników w spółce z o.o. w sprawie odszkodowania za umorzenie udziałów;
 • reprezentowanie akcjonariuszy w sprawie odszkodowania za umorzenie akcji;
 • obrona wspólników w sprawach dotyczących ich solidarnej i subsydiarnej odpowiedzialności za zobowiązania powstałe przed i po przekształceniu działalności gospodarczej spółki cywilnej w spółkę komandytową;
 • reprezentowanie wierzyciela w sprawie odpowiedzialności spółki powstałej przez podział skutkiem wydzielenia za zobowiązania powstałe przed przekształceniem spółki;
 • udział w licznych postępowaniach upadłościowych, zgłoszenia wierzytelności w związku z ogłoszeniem upadłości;
 • sporządzanie wniosków w postępowaniu upadłościowym i układowym;
 • likwidacja spółek, w tym z kapitałem austriackim i japońskim.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków