🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Transport i handel

Transport krajowy i międzynarodowy

Najczęstsze problemy, które rozwiązujemy, to odszkodowania za szkody transportowe, kradzieże towaru, mandaty drogowe (w Austrii, Niemczech i na Węgrzech), brak zapłaty za towar, opłaty, kary drogowe i autostradowe (Toll Collect, GO Maut, HU – GO, VIA – T, Telepass, Via Toll), CMR, karnet TIR. Zajmujemy się również odzyskiwaniem opłat MAUT w Niemczech, skutkiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nieprawidłowym ich naliczeniu na terenie Niemiec.

Wybrane sprawy, prowadzone przez Kancelarię – odszkodowania za szkody transportowe, opłaty, kary, itp.

 • sprawy dotyczące jakości towaru i rozliczeń za dostawę;
 • reprezentowanie przez ponad dekadę klientów hiszpańskich zakładów ubezpieczeń, we wszelkich sprawach dotyczących: dostawy z Hiszpanii, odbioru i zapłaty w Polsce warzyw, owoców, mięsa, ceramiki sanitarnej, mebli, wyrobów skórzanych i innych towarów konsumpcyjnych (kilkaset spraw).

Handel krajowy i międzynarodowy

Pomagamy w redagowaniu umów i w ich wykonywaniu, także w drodze przymusu sądowego.

Sposób zawarcia umowy oraz wybór kontrahenta należą do sfery swobody umów i zależą wyłącznie od stron kontraktu. Ale mają kluczowe znaczenie dla pożądanego skutku. To samo dotyczy wyboru sądu i wyboru  prawa, odpowiednio w relacjach krajowych lub międzynarodowych. Wiemy, że zły wybór sądu lub zły wybór prawa władającego umową może być przyczyną olbrzymich komplikacji i kosztów.  Wiemy, że każdy sąd musi znać własne prawo i musi stosować prawo prywatne międzynarodowe, bez względu na powołanie się na nie przez strony, ale praktyka bywa różna.  Wiemy, że w międzynarodowej sprzedaży towarów ogólne warunki sprzedaży, zwłaszcza w stosunkach z dostawcami z Austrii, Liechtensteinu, Szwajcarii i Niemiec, wyłączają konwencje np. Konwencję wiedeńską ONZ, ale wówczas należy stosować ABGB, ZGB lub BGB i trzeba je znać.  Pomagamy w rozwiązywaniu tych problemów na każdym etapie relacji między kontrahentami handlowymi.

Wybrane sprawy, prowadzone przez Kancelarię – uszkodzenie towaru, międzynarodowa sprzedaż towarów:

 • reprezentowanie polskiego producenta mebli przemysłowych przed  sądami w Austrii w sprawie o odszkodowanie za wady mebli;
 • reprezentowanie polskiego producenta mebli przed sądem w Niemczech w sprawie o naruszenie praw twórcy materiałów obiciowych, skutkiem wystawienia mebli na targach w Niemczech bez zezwolenia producenta materiałów obiciowych;
 • reprezentowanie węgierskiego spedytora w Polsce w sprawie odszkodowania za kradzież towaru skutkiem niestosowania procedur wydania towaru przez przewoźników;
 • reprezentowanie nadawcy towaru w krajowym transporcie kolejowym za kradzież towaru z wagonu na bocznicy kolejowej;
 • reprezentowanie nadawców i odbiorców towaru w sprawach odpowiedzialności za szkody w krajowym transporcie kolejowym;
 • reprezentowanie polskich przewoźników samochodowych w sprawach o zapłatę za przewóz towaru;
 • reprezentowanie austriackiej spółki transportowej w Polsce w sprawach o odszkodowanie za zatrzymanie pojazdu i towaru na granicy;
 • koordynowanie spraw na Węgrzech dotyczących mandatów za wjazd na autostradę.

Opłaty półkowe

Prowadzimy sprawy półkowe  o odzyskanie nienależnie pobranych marż handlowych.

W jednym z pierwszych procesów w kraju, prowadzonych przez naszą Kancelarię w latach 2004-2006 Sąd Okręgowy w Krakowie orzekł, że tzw. opłaty półkowe są czynem nieuczciwej konkurencji, ponieważ utrudniają innym przedsiębiorcom dostęp do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży. Powszechna praktyka ukrywania opłat półkowych pod pozorem „upustów” lub „bonusów” nie powoduje skuteczności zastrzeżenia opłat. Od tego czasu wzrosła jedynie ilość pozornych opłat i ich nazw, jak choćby „imieniny sklepu” czy  „usługi logistyczne”.  Zasadność  opłat zależy od rzeczywistego charakteru usług sklepów wielkopowierzchniowych.

Wybrane sprawy, prowadzone przez Kancelarię, dotyczące opłat półkowych i sprzedaży do sklepów wielkopowierzchniowych

 • doradztwo polskiemu stowarzyszeniu handlu wielkopowierzchniowego;
 • reprezentowanie dostawcy wyrobów metalowych w sprawach o zwrot opłat półkowych;
 • reprezentowanie producenta przetworów owocowo warzywnych o zwrot opłat półkowych;
 • reprezentowanie dystrybutora nabiału o zwrot opłat półkowych i zaniżanie wynagrodzenia skutkiem stosowania centralizacji dostaw, centralnego magazynu dostaw, opłat za przepakowanie towarów, opłat za zwrot towarów dostarczonych, opłat za śledzenie sprzedanych towarów w wewnętrznych systemach komputerowych sklepów wielkopowierzchniowych;
 • rozwiązywanie sporu arbitrażowego w sprawie producenta zabawek o zwrot opłat półkowych i odszkodowanie za przyjęcie towaru do sprzedaży po sezonie.

Odszkodowania za odwołany albo opóźniony lot

Wspieramy pasażerów linii lotniczych w uzyskiwaniu odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot albo odmowę wpuszczenia na pokład samolotu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. umożliwia każdemu pasażerowi, którego lot opóźnił się więcej niż 3 godziny ubieganie się o wypłatę odszkodowania w wysokości 250 euro, 400 euro lub 600 euro w zależności od długości odbywanego lotu.

Analogiczne kwoty odszkodowań przysługują pasażerom, których lot został całkowicie odwołany albo dotknęła ich odmowa przyjęcia na pokład samolotu (tzw. overbooking).

Wybrane sprawy, prowadzone przez Kancelarię, w zakresie odszkodowań lotniczych:

 • reprezentowanie pasażerów w postępowaniach reklamacyjnych prowadzonych przeciwko liniom lotniczym, w zakresie opóźnionych lub odwołanych lotów albo odmowy wpuszczenia na pokład samolotu;
 • prowadzenie dla klientów postępowań administracyjnych i sądowych w powyższym zakresie.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków