🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Windykacja

Wierzycielom – indywidualnym i przedsiębiorcom – pomagamy w odzyskaniu należności w Polsce i za granicą zwłaszcza w Austrii, Niemczech, Hiszpanii, na Węgrzech i we Włoszech.

Przygotowujemy strategię dochodzenia należności, z wykorzystaniem drogi pozasądowej, sądowej i egzekucyjnej. Optymalizujemy koszty dochodzenia należności. Badamy, czy rozwiązanie problemu zadłużenia jest możliwe w drodze pozasądowej i czy jest możliwe elastyczne harmonizowanie Państwa oczekiwań i zdolności płatniczych dłużnika – z korzyścią dla Państwa przyszłej współpracy. Sprawdzamy, jaki jest stan dokumentacji egzekwowanej transakcji. Czy może być dochodzona w trybie sądowym czy arbitrażowym. Sprawdzamy treść klauzul umownych i ich skuteczność. Czy mają zastosowanie ogólne warunki umów, czy umowy ramowe. W przypadku należności dochodzonych od podmiotu zagranicznego, oceniamy opłacalność dochodzenia i egzekwowania należności w Polsce lub zagranicą, z wykorzystaniem prawa Unii Europejskiej i odpowiednich konwencji międzynarodowych. Sprawdzamy, czy możliwe jest dochodzenie należności w Polsce a jej egzekwowanie za granicą, czy tylko w Polsce. Tym zagadnieniom poświęciliśmy liczne artykuły i wypowiedzi na konferencjach w Polsce i za granicą – zobacz także rekomendacje. Wykorzystujemy ponad 20 lat doświadczeń w codziennej współpracy przede wszystkim z austriackimi i niemieckimi instytucjami finansowymi oraz finance management, zarządzającymi wierzytelnościami swoich klientów lub partnerów. Wykorzystujemy ponad 10-letnią codzienną współpracę z hiszpańskimi firmami ubezpieczeniowymi, które chroniły polisami ubezpieczeniowymi hiszpańskich eksporterów towarów do Polski.

Ważniejsze postępowania windykacyjne:

 • hiszpańskie towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki hiszpańskie w sprawach eksportu do Polski ceramiki, mebli, wyrobów skórzanych, warzyw, owoców, mięsa, przez producentów hiszpańskich;
 • polskie i austriackie spółki produkcyjne, w sprawach dotyczących dostawy maszyn i urządzeń przemysłowych;
 • austriackie i węgierskie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków komunikacyjnych;
 • austriackie kliniki w sprawach dotyczących zwrotu kosztów leczenia;
 • austriackie towarzystwa ubezpieczeniowe w sprawach dotyczących wypadków sportowych;
 • niemieckie firmy windykacyjne i finance management zarządzające wierzytelnościami przedsiębiorstw tekstylnych i wierzytelnościami nabywanymi na rynku niemieckim;
 • austriackie firmy windykacyjne i finance management zarządzające wierzytelnościami nabytymi na rynku.

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków