Zasięg naszych działań

MIKULSKI & WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA

"WILLA ANIELA"
ul. Kielecka 19
31-523 Kraków

tel. (+48) 12 410 77 00
fax (+48) 12 410 77 01

kancelaria@mikulski.krakow.pl

WŁOCHY

Kancelaria prawna Włochy

Naszym stałym partnerem we Włoszech i w Austrii jest kancelaria Petsch Frosch Klein Arturo z oddziałami w Wiedniu i Mediolanie
oraz jej partner zarządzający dr Peter Klein – adwokat austriacki praktykujący we Włoszech.

Na co dzień, w Polsce i we Włoszech najczęściej rozwiązujemy Państwa problemy w zakresie:

 • windykacji
 • konsultacji treściumów o pracę
 • handlu towarami
 • odszkodowańmedycznych
 • rejestracji spółeki oddziałów
 • rozliczenia robótbudowlanych
 • zakupunieruchomości
 • umów najmu lokali,w tym mieszkalnych i komercyjnych
 • wad towarów
 • zgłaszaniawierzytelności w postępowaniu upadłościowym
 • odzyskiwanianależności
 • spraw podatkowych ipostępowania przed urzędami skarbowymi
 • prawatransportowego, w tym transportu drogowego i lotniczego
 • odszkodowańlotniczych,  w tym za opóźniony lot,nadkomplet pasażerów (overbooking)
 • odszkodowań
 • wypadków sportowych,a zwłaszcza narciarskich
 • odszkodowańturystycznych
 • wad materiałowych
 • przygotowaniaregulaminów na strony www
 • spraw spadkowych ipodatków z nimi związanych.

Natomiast, ze względu naspecjalizacje obu Kancelarii, świadczymy we wzajemnej współpracy pomoc prawną wPolsce i Austrii i we Włoszech w obszarach:

 • działalnościgospodarczej i międzynarodowego obrotu prawnego
 • rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych, wsprawach gospodarczych i indywidualnych
 • prawa spółek – rejestracji spółek, fuzji i przejęcia (M&A transactions), audytu prawnego(due diligence reports), przekształcania, czynności związanych z bieżącąobsługą działalności spółki, stosunków między wspólnikami oraz organami spółek,doradztwa podatkowego
 • bieżącej obsługiprawnej (compliance, whistle blowing)
 • prawa pracy, umówprawa pracy, statutów, regulaminów pracy
 • prawa budowlanego;kontraktów FIDIC
 • prawa nieruchomości
 • umów sprzedaży idostawy w tym sprzedaży internetowej (e-commerce)
 • transgranicznejwymiany handlowej
 • prawawłasności intelektualnej, IP, IT oraz ochrony danych osobowych
 • prawaenergetycznego
 • prawa zamówieńpublicznych
 • prawa UniiEuropejskiej

Adwokat Włochy