🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Zespół

Anna Ślefarska – Sarapata

Radca prawny

 • radca prawny
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku prawo
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunku administracja
 • studia podyplomowe: prawo zamówień publicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 2021
 • absolwentka Szkoły Prawa Ukraińskiego w ramach Ośrodka Koordynacji Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa:

 • prawa cywilnego
 • prawa medycznego
 • prawa administracyjnego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa migracyjnego

 

Publikacje:

Rozdział 6. pt. „Odpowiedzialność farmaceuty za przestępstwo nieudzielenia pomocy” w monografii Hipokrates przed sądem. Współczesne wyzwania prawa medycznego. Tom I, wyd. Oficyna Prawnicza

Rozdział 5. pt. „Odpowiedzialność cywilna lekarza na podstawie art. 4 ustawy o prawach pacjenta w związku ze stosowaniem uporczywej terapii” w monografii Hipokrates przed sądem. Współczesne wyzwania prawa medycznego. Tom II, wyd. Oficyna Prawnicza