🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Zespół

Dr Tamás Balázs

ADWOKAT - OF COUNSEL

 • adwokat węgierski
 • członek Rady Adwokackiej w Budapeszcie od 1991
 • partner w kancelarii BALÁZS & KOVÁTSITS Legal Partnership w Budapeszcie (www.bakolegal.com)
 • arbiter
 • profesor nadzwyczajny Uniwersytetu w Budapeszcie.
Specjalizuje się w zakresie: prawa budowlanego, umów FIDIC, prawa handlowego, prawa nieruchomości, procesu sądowego i arbitrażowego o wysokiej wartości roszczeń, prawa pracy, prawa imigracyjnego.

 

Posiada szczególne doświadczenie w zakresie prawa budowlanego, jest autorem licznych publikacji i wystąpień w tym zakresie.

 

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Szeged (1983-1988); doktor nauk prawnych.

Odbył studia podyplomowe i kursy w zakresie:

 • „Systemu prawa amerykańskiego” na University of South Carolina, USA (1989);
 • „Systemu prawnego Unii Europejskiej” na Uniwersytecie Trier w Niemczech (1991);
 • „Systemu prawa rosyjskiego” w Saint-Petersburg (1984 i 1988);
 • „International Business and Financial Law na Academy of American and International Law” w Dallas, USA (1992);
 • „FIDIC-Contracts Seminar”, Cornerstone Seminars, (Rome, 2011);
 • stypendysta „La Sapienza University” w Rzymie we Włoszech (1989, 1990, 1991).

 

Inne dokonania zawodowe:

 • profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Budapeszcie;
 • autor około 40 publikacji naukowych;
 • członek zwyczajny Academy of American and International Law w Dallas (od 1992);
 • członek Niemieckiego Stowarzyszenia Adwokatów (Deutscher Anwaltverein od 1999) – członek sekcji prawa budowlanego i międzynarodowego prawa budowlanego;
 • członek Komisji d/s Prawa Węgierskiego Związku Zarządzania Nieruchomościami – uczestniczy w opracowywaniu i opiniowaniu w kontekście prawa Unii Europejskiej;
 • arbiter rekomendowany Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie;
 • prezydent Eastern European Lawyers association, EAST LEGAL TEAM EEIG (2008-2012).

Języki: niemiecki, włoski, angielski, rosyjski, hiszpański, węgierski (ojczysty).

Najważniejsze publikacje, wykłady i konferencje w zakresie prawa budowlanego i prawa nieruchomości (w latach 2008 – 2015):

Publikacja w czasopiśmie „The International Construction Law Review (London)”, tom 31, część 2, kwiecień 2014 roku, pt. „Kontrakty FIDIC i prawo węgierskie istotne aspekty stosowania kontraktów FIDIC na Węgrzech”.

Rozdział w publikacji naukowej pt. „International Construction Contrackt Law” (WILEY Blackwell 2015/Lukas Klee/) pt. „Rozstrzyganie sporów budowlanych na Węgrzech” (Settling construction disputes in Hungary).

Reprezentacja zarówno krajowych, jak i zagranicznych przedsiębiorstw budowlanych, jak i inwestorów i podmiotów zlecających wykonanie prac budowlanych w sprawach z zakresu prawa budowlanego, inwestycji budowlanych w postępowaniach pozasądowych i sądowych (w tym przed sądami arbitrażowymi). Sporządzanie umów z zakresu prawa budowlanego, a także innych dokumentów, zarówno w języku węgierskim, jak i w językach obcych. Od roku 1992 współpraca w powyższym zakresie z kancelariami zagranicznymi, świadczącymi usługi prawne w dziedzinie prawa budowlanego.

Wykład w siedzibie Związku Inżynierów i Architektów w dniu 25 lutego 2015 roku, pt.: „Umowy FIDIC a węgierskie prawo budowlane”.

Udział w konferencji w Monachium w roku 2012, zorganizowanej przez Ambasadę Węgier w Berlinie, na temat rynku nieruchomości i przemysłu budowlanego. Wykład w języku niemieckim pt. „Regulacje prawne dotyczące nieruchomości, sporów sądowych, produktów budowlanych i sektora budowlanego na Węgrzech”.

Udział w konferencji w Madrycie w czerwcu 2011 roku, pt. „Możliwości inwestycyjne w sektorze budowlanym w Polsce i na Węgrzech”, zorganizowanej przez Ambasadę Węgier, Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej, Hiszpański Związek Przedsiębiorców Budowlanych oraz Hiszpański Związek Przedsiębiorców Przemysłowych, we współpracy z hiszpańskim Ministerstwem Handlu, Przemysłu i Turystyki. Wykład dnia 8 czerwca 2011 roku w języku hiszpańskim pt. „Najważniejsze wymogi prawne inwestycji budowlanych oraz inwestycji dotyczących nieruchomości na Węgrzech, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji typu „greenfield” oraz relacje pomiędzy węgierskim prawem budowlanym i kontraktami typu FDIC”.

Udział w konferencji, pt. „Możliwości inwestycyjne w sektorze budowlanym na Węgrzech i w Polsce”, zorganizowanej przez Związek Przedsiębiorców Katalonii („Forment del Treball Nacional”), jak również przez węgierską oraz polską Ambasadę w Madrycie. Wykład dnia 18 października 2011 roku w języku hiszpańskim w Barcelonie pt. „Zagadnienia prawne dotyczące węgierskiego przemysłu budowlanego ” zarys”.

Udział w konferencji niemieckojęzycznej pt. „Aktualne problemy węgierskiego prawa budowlanego”, zorganizowanej przez niemiecko-węgierską Izbę Przemysłowo-Handlową w Budapeszcie. Wykład dnia 9 września 2010 roku, m.in. na temat regulacji prawnych dotyczących produktów budowlanych.

Udział w konferencji pod tytułem: „Konferencja na temat zmian węgierskiego prawa budowlanego”, zorganizowana przez Forum Prawnicze. Wykład dnia 27 maja 2010 roku w Budapeszcie w języku węgierskim na temat najnowszych nowelizacji prawa budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów zmian prawnych.

Udział w konferencji, zorganizowanej przez polską Ambasadę w Budapeszcie. Wykład dnia 15 kwietnia 2010 roku w języku węgierskim na temat węgierskiego prawa budowlanego, produktów przemysłu budowlanego.

Udział w konferencji niemieckojęzycznej, zorganizowanej prze Ambasadę Austrii w Budapeszcie. Wykład dnia 23 marca 2010 roku w Budapeszcie, w języku węgierskim, na temat nowych przepisów prawa budowlanego na Węgrzech.

Wykład w jezyku niemieckim pt.: „Prawo budowlane we wschodniej Europie” w ramach konferencji pt.: „Prawo budowlane w Europie”, zorganizowanej przez niemiecki samorząd adwokacki w „Hotelu Gellért” w Budapeszcie. Wykład dnia 8 maja 2009 roku w języku niemieckim na temat węgierskiego i wschodnioeuropejskiego prawa budowlanego.

Udział w konferencji węgierskiego Związku Przedsiębiorców Budowlanych (Konferencja zorganizowana na Węgrzech, w mieście Sopron w języku węgierskim na temat prawa budowlanego. Wykład 1 lutego 2008 roku w języku węgierskim na temat prawa budowlanego i produktów przemysłu budowlanego.