🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Zespół

Iwona Kurek-Mindziak

Adwokat

 • adwokat
 • członek Krakowskiej Izby Adwokackiej w Krakowie od 2015 roku
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • studia podyplomowe – Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w roku 2020/2021

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa:

 • cywilnego
 • karnego
 • gospodarczego
 • handlowego, w tym w obrocie międzynarodowym

W Kancelarii:

 • wspiera bieżącą pomoc prawną
 • prowadzi bieżącą obsługę prawną niemieckich, austriackich i węgierskich spółek
 • doradza w bieżącej działalności gospodarczej
 • doradza w przygotowywaniu i opiniowaniu umów
 • doradza w sprawach obrotu nieruchomościami
 • przygotowuje opinie prawne
 • reprezentuje klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami i organami administracyjnym oraz organami ścigania

Reprezentowała:

 • polskie, niemieckie i węgierskie spółki w sprawach pozasądowych, sądowych i egzekucyjnych
 • klientów indywidualnych

w sprawach dotyczących między innymi:

nieruchomości:

 • odzyskania nieruchomości porzuconych oraz wywłaszczonych
 • ochrony prawa własności oraz o ochronę prawa posiadania

prawa karnego:

 • w skomplikowanych sprawach karnych oraz sprawach karnoskarbowych

rozliczeniowych:

 • o zapłatę za korzystanie z wynalazków i patentów związanych z prawem energetycznym
 • o obniżenie ceny i odszkodowanie z tytułu sprzedaży niesprawnych linii produkcyjnych w międzynarodowym obrocie prawnym

prawa spółek:

 • wspólników spółek handlowych w sprawach rozliczeń między wspólnikami
 • wspólników spółek cywilnych w rozliczeniach między wspólnikami, rozwiązania oraz przekształcenia spółki cywilnej
 • członków zarządów o odszkodowanie za niezgłoszenie upadłości, uchylenie uchwał zgromadzenia wspólników, stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników
 • członków zarządów o wpis do rejestru handlowego

ochrony dóbr osobistych i spadkowych:

 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za naruszenie autorskich praw osobistych
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za treści zniesławiające i znieważające, w tym publikowane w Internecie
 • o stwierdzenie nabycia spadku oraz dział spadku

Język: angielski (rosyjski komunikatywnie)