🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Zespół

Lucyna Wójtowicz

Radca prawny

 • ukończyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – praca magisterska na temat papierów wartościowych – weksel.

Specjalizuje się w audycie wewnętrznym, kontroli zarządczej, prawie zamówień publicznych, prawie administracyjnym, finansach publicznych, prawie budowlanym, prawie spółdzielczym.


Jest audytorem, doradcą, trenerem i wykładowcą dla specjalistycznych szkoleń zamkniętych i otwartych w obszarze:

 • audytu wewnętrznego,
 • kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • prawa zamówień publicznych,
 • prawa budowlanego,
 • prawa własności lokali,
 • kodeksu postępowania administracyjnego,
 • prawa realizacji inwestycji budowlanych,
 • prawa spółdzielczego,
 • finansów publicznych.

 

Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.

Ukończyła studia podyplomowe:

 • nadzoru, kontroli i audytu w administracji publicznej – w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
 • zarządzania sferą usług medycznych – w Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
 • z zakresu zamówień publicznych – na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Prawa i Administracji).


Posiada szczególne uprawnienia
w zakresie nadzoru jednostek publicznych.:

 • uprawnienia Ministra Finansów do prowadzenia audytu wewnętrznego (od 2004 roku),
 • międzynarodowe uprawnienia w zakresie zapobiegania i wykrywania nadużyć i przestępstw gospodarczych – Certified Fraud Examiner (CFE),
 • certyfikat dyplomowanego audytora wewnętrznego PIKW II stopnia,
 • zasiadania w radach nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych.

 

Doświadczenie gospodarcze i korporacyjne:

 • arbiter Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004-2007,
 • członek rady nadzorczej spółki komunalnej z zakresu poręczeń kredytowych w Nowym Sączu w latach 2005-2006,
 • członek rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej w Krakowie trzech kadencji w latach: 2011-2013 (I kadencja), 2014-2017 (II kadencja) oraz 2023-2025 (III kadencja),
 • członek rady nadzorczej spółki medycznej w Niepołomicach w latach 2015-2017,
 • certyfikowany Trener Master Class Bussines Trainer.

Prowadziła kontrole i audyty wewnętrzne i zewnętrzne, również w zakresie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (ZPORR, MRPO, POIiŚ, POKL) oraz doradztwo dla jednostek sektora finansów publicznych (od 2000 roku) w tym m.in. dla:

 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie,
 • Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach-Krakowie,
 • Starostwa Powiatowego w Limanowej,
 • Starostwa Powiatowego w Bochni,
 • Starostwa Powiatowego w Zakopanem,
 • Starostwa Powiatowego w Wieliczce,
 • Szpitala Powiatowego w Bochni,
 • Miasta i Gminy Koszyce,
 • Miasta i Gminy Myślenice,
 • Miasta i Gminy Miechów,
 • Miasta i Gminy Skawina,
 • Gminy Bochnia,
 • Gminy Zielonki,
 • Gminy Czarna,
 • Gminy Dębno,
 • Gminy Iwanowice,
 • Gminy Zembrzyce,
 • Gminy Brzeźnica,
 • Szkoły podstawowe publiczne w Iwanowicach,
 • Szkoły Niepubliczne w Krakowie,
 • SPG ZOZ w Bochni,
 • GOPS w Bochni,
 • Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości,
 • Wodociągi Niepołomice,
 • MPGK sp. z o. o. w Gorlicach.

Niektóre publikacje:

Obniżenie kosztów pracy nabiera istotnego znaczenia zwłaszcza w okresie spowolnienia gospodarczego. Jednym ze sposobów jest tzw. samozatrudnienie pracowników;

Likwidacja działalności gospodarczej podczas kryzysu. – Prawnik dla firmy, dodatek do The Wall Street Journal w Dzienniku z dnia 28 kwietnia 2009 rok;

Możliwość podważenia wywłaszczenia dokonanego na podstawie dekretu z 08. marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich – Prawno-podatkowy Newsletter Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, marzec 2009.