🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Zespół

Marcin Sarapata

Radca Prawny

 • radca prawny
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa:

 • gospodarczego
 • handlowego
 • nieruchomośći
 • cywilnego

 

W Kancelarii:

 • wspiera bieżącą obsługę prawną świadczoną spółkom oraz podmiotom trzeciego sektora
 • doradza spółkom prawa handlowego w bieżącej działalności gospodarczej
 • doradza w przygotowywaniu i opiniowaniu umów, statutów, regulaminów
 • przygotowuje opinie prawne
 • reprezentuje klientów w sprawach przed sądami powszechnymi, sądami i organami administracyjnymi

Reprezentował:

klientów indywidualnych w sprawach sądowych i administracyjnych, m.in.:

 • o uchylenie decyzji mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w sprawie wpisu do rejestru zabytków kamienicy położonej w Warszawie
 • o uchylenie decyzji mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków o odmowie uzgodnienia projektu pozwolenia na budowę
 • o zasiedzenie nieruchomości, służebności oraz o ochronę własności i ochronę posiadania
 • o obniżenie ceny i odszkodowania z tytułu niewykonania umowy
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne – z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) oraz autocasco (AC)
 • nabywcę w sprawie o rozwiązanie umowy dożywocia
 • użytkownika wieczystego w sprawie o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego

w sprawach dotyczących spółek i podmiotów trzeciego sektora m.in.:

 • rejestracji niepublicznych placówek oświatowych
 • przygotowania dokumentacji prywatnego przetargu na budowę oraz umowy o roboty budowane – o wartości ponad 6 mln zł
 • solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • wspólników spółek handlowych w sprawach rozliczeń między wspólnikami
 • przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę akcyjną

Język: angielski (niemiecki komunikatywny)