🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Zespół

Piotr Zając

Radca Prawny

 • radca prawny
 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie
 • doktorant z zakresu Prawa Europejskiego
 • odbył staże w Parlamencie Europejskim w Brukseli i Ministerstwie Sprawiedliwości
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa:

 • ochrony konkurencji
 • własności intelektualnej
 • regulacji europejskich
 • żywnościowego w szczególności suplementów diety

 

W Kancelarii:

 • doradza spółkom prawa handlowego w bieżącej działalności gospodarczej
 • reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, organami administracyjnymi i samorządowymi
 • sporządza opinie prawne dotyczące prawa europejskiego
 • doradza klientom z branży kreatywnej przy zawieraniu umów

Reprezentował klientów w sprawach dotyczących między innymi:

Spółek handlowych w sprawach:

 • naruszenia zakazu konkurencji i naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • naruszenia wspólnotowych wzorów przemysłowych
 • przed Powiatowymi Inspektorami Sanitarnym oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym

Wspólników spółek cywilnych w sprawach:

 • rozliczeń między wspólnikami
 • rozwiązania oraz przekształcenia spółki

Klientów indywidualnych w sprawach:

 • opróżnienia lokalu socjalnego w sporach z Gminą Miejską Kraków
 • spadkowych
 • związanych z przekształceniem nieruchomości

Język: angielski

Publikacje książkowe

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-repetytorium wydane przez wydawnictwo C.H.BECK, 2013 r.

Artykuły:

Pandemia wzmocni europejski spór wokół dumpingu socjalnego Dziennik Gazeta Prawna 04 sierpnia 2020 r.

Elektromobilność przyszłością motoryzacji Gazeta „Istota”, 10 marca 2020 r.

Niekonsekwentny system wspierania elektromobilności 27 listopada 2019 roku, Newsletter 74/2019;

Wątpliwości związane z sukcesją procesową przy podziale spółki przez wydzielenie 29 sierpnia 2019 r.

Polskie firmy transportowe a problem niemieckiej ustawy o płacy minimalnej 15 marca 2019 r., Newsletter 61/2019;

Praktyczne konsekwencje stosowania MiLoG dla polskich przedsiębiorców transportowych 7 lutego 2019 r., Newsletter 62/2019;

Regulacje prawne utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce – nagrodzony udziałem w Jesiennej Szkole Leszka Balcerowicza 2013