🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Zespół

Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й.

ADWOKAT / АДВОКАТ

 • Absolwentka Wydziału Ekonomii i Prawa Odeskiego Narodowego Uniwersytetu im I. I. Miecznikowa (Ukraina)
 • Członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Winnicy (Ukraina).
 • Sędzia Pierwszego Stałego Sądu Arbitrażowego w Winnicy (Ukraina) (2006-2008)
 • Sędzia XIX i XX Ogólnoukraińskiego Konkursu Prawa i Procesu Gospodarczego dla absolwentów przy Donieckim Narodowym Uniwersytecie im. V. Stusa (2019 oraz 2021).
 • Odznaczona dyplomem Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej i Rady Obwodowej.
 • Laureatka Regionalnego Konkursu „Biznes Elita Podola” w nominacji „Niezawodność”.
 • Odznaczona dyplomem Okręgowej Rady Adwokackiej w Winnicy oraz Komisji Kwalifikacyjnej i Dyscyplinarnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Winnicy.
 • Otrzymała Certyfikat „Gwarantowana Jakość” od firmy badawczej ‘Vinnytsia Business Reference’.

Specjalizuje się w:

 • legalizacji pobytu obcokrajowców w Polsce;
 • przyczynianiu się do nawiązywania relacji biznesowych pomiędzy ukraińskimi i polskimi przedsiębiorstwami;
 • udzielaniu porad i opinii prawnych, w tym doradzaniu pozasądowych i sądowych sposobów rozwiązania sporu;
 • uczestniczeniu w negocjacjach umów z klientem;
 • występowaniu w imieniu klientów przed sądami powszechnymi i w postępowaniach kasacyjnych przed Sądem Najwyższym Ukrainy;
 • sporządzaniu opinii prawnych na potrzeby toczących się postępowań sądowych i administracyjnych dla stron i organów orzekających.

Posługuje się następującymi językami: ukraińskim (poziom zaawansowany, native speaker), rosyjskim (poziom zaawansowany, native speaker), polskim (poziom komunikacyjny).

DOŚWIADCZENIE

Posiada szeroki zakres doświadczenia zawodowego w różnych obszarach. Przez wiele lat pracowała w dziedzinie podatków, specjalizując się w prawie podatkowym i egzekucji należności podatkowych. Zajmowała się rozwiązywaniem trudnych spraw podatkowych, reprezentując klientów przed organami podatkowymi i sądami. Ponadto, zdobyłem doświadczenie w dziedzinie prawa gospodarczego i korporacyjnego. Pracowała nad różnymi aspektami prawnymi związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym w zakresie sporów korporacyjnych, negocjacji umów handlowych i reprezentowania klientów w sprawach związanych z prawem pracy. Dodatkowo, posiada praktykę w dziedzinie prawa cywilnego, gdzie zajmowałem się rozwiązywaniem najbardziej złożonych spraw i udzielaniem porad w zakresie prawa cywilnego, w tym umów, własności, spadków i innych zagadnień związanych z prawem cywilnym. W obszarze prawa administracyjnego, nabyła doświadczenie w rozwiązywaniu sporów związanych z różnymi organami administracji, w tym organami podatkowymi, inspekcją prawną, inspekcją środowiskową oraz organami samorządu terytorialnego. Całe doświadczenie zebrała przez wiele lat pracy zawodowej i stale rozwije umiejętności i wiedzę, aby skutecznie reprezentować klientów i dostarczać im wysokiej jakości usługi prawne.

REPREZENTOWAŁA PRZED:

 • Sądem Najwyższym w Kijowie;
 • sądami ukraińskimi;
 • sądami gospodarczymi oraz arbitrażowymi;
 • Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • Komitetem Antymonopolowym Ukrainy.