🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Dr Tomasz Klimek

Notariusz publiczny i adwokat w Liechtensteinie

 • polskojęzyczny notariusz publiczny i adwokat w Liechtensteinie
 • tłumacz przysięgły języka polskiego i niemieckiego w Liechtensteinie
 • adwokat w Austrii
 • Członek Izby Notarialnej w Vaduz
 • Członek Izby Adwokackiej w Vaduz, Wiedniu oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • Członek Zarządu w fundacjach prywatnych i spółkach holdingowych w Liechtensteinie

Specjalizuje się w:

 • prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w Księstwie Liechtenstein i Austrii 
 • sprawach z zakresu międzynarodowego prawa handlowego, prawa spółek, prawa nieruchomości i obsługi projektów deweloperskich, prawa budowlanego, prawa podatkowego i karnoskarbowego
 • sporządzaniu aktów notarialnych jako jedyny polskojęzyczny notariusz w Liechtensteinie (uprawnienia do sporządzania aktów notarialnych w języku polskim)
 • zakładaniu fundacji prywatnych i spółek na terenie Austrii, Księstwa Liechtenstein i Szwajcarii
 • tematyce związanej z instytucją BUAK w Austrii (kasa urlopowa pracowników budowlanych w Austrii)

Ukończył: 

 • Uniwersytet w Liechtenstein – studia LL.M. 
 • Uniwersytet w Wiedniu – doktor nauk prawnych
 • Uniwersytet Ruprechta-Karlsa w Heidelbergu – studia LL.M.
 • Uniwersytet w Wiedniu – magister praw (nostryfikacja)
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – magister praw 

Języki: polski, niemiecki, angielski