🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Nasze komentarze

25.05.2023

AKTUALNOŚCIBieżące informacje prawneNasze Komentarze

Nowe zasady zwrotu ceny w przypadku wad towarów w umowach konsumenckich

W styczniu 2023 roku weszły w życie obszerne zmiany przepisów prawnych regulujących prawa konsumentów związane z wadami towarów. Nowe zasady stosowane będą do umów sprzedaży zawartych począwszy od 1 stycznia 2023 roku. W niniejszym newsletterze przedstawimy Państwu część spośród wprowadzonych przez ustawodawcę  modyfikacji dotychczasowych przepisów dotyczących zwrotu ceny zapłaconej za wadliwy towar.

Do tej pory, w przypadku stwierdzenia wady rzeczy sprzedanej, kupujący mógł od razu złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zażądać zwrotu zapłaconej ceny. W takim przypadku, aby zachować umowę w mocy i uniknąć konieczności zwrotu ceny, sprzedawca musiał niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz na nową lub usunąć wadę w drodze jej naprawy. Jeżeli zaś te warunki nie zostały spełnione, to oświadczenie o odstąpieniu od umowy osiągało swój skutek, bez konieczności dalszej aktywności ze strony kupującego.

Zasygnalizowane zmiany dosięgły między innymi wspomnianej reguły. Od teraz, konsument nabywający rzecz ruchomą na własność, co do zasady nie będzie mógł domagać się zwrotu uiszczonej ceny w przypadku dostrzeżenia wady towaru, jeżeli nie zwróci się wcześniej do sprzedawcy z żądaniem doprowadzenia jej do stanu zgodnego z umową. Dopiero wówczas, gdy ta procedura okaże się bezowocna (na przykład sprzedawca bezskutecznie próbuje naprawić rzecz lub odmawia jej wymiany z uwagi na nieproporcjonalne koszty), konsument może domagać się z powrotem zapłaconej ceny. W tym celu musi złożyć w stosunku do sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Ustawodawca przewidział jednak wyjątek od tej reguły, który znajdzie zastosowanie wówczas, gdy niezgodność towaru z umową jest wystarczająco poważna, aby uzasadnić natychmiastowe odstąpienie. W świetle unijnej dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej, dotyczy to sytuacji, gdy rozmiar wad nie pozwala konsumentowi normalnie korzystać z zakupionego przedmiotu, a jednocześnie zachowywać przekonanie, że sprzedawca będzie zdolny do usunięcia wady.

Co ważne, opisane zmiany mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy kupującym jest konsument lub osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która kupuje towary „na firmę”, lecz poza zakresem swojego zawodu (np. zakup ekspresu do kawy w celu wyposażenia biura przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami). W pozostałych kontraktach (jak również w umowach konsumenckich zawartych przed 1 stycznia 2023 roku), zastosowanie znajdować będą dotychczasowe reguły, powołane na początku tekstu. Należy też pamiętać, że zmiany te nie ograniczają uprawnienia konsumenta do zwrotu towaru zakupionego na odległość w razie odstąpienia od umowy w czasie 14 dni od jego dostarczenia.

Wojciech Dybka
RADCA PRAWNY

 • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków