🇺🇦 Uwaga! Pomagamy także w języku ukraińskim. Увага! Ми також допомагаємо українською мовою. 🇺🇦 - Adwokat / АДВОКАТ Swietłana Gliwińska / Глівінська С.Й. 🇺🇦

Nasze komentarze

21.02.2023

AKTUALNOŚCINasze Komentarze

Konkurencyjność w zamówieniach publicznych:
Część 2. Opis przedmiotu zamówienia - związek z przedmiotem zamówienia i proporcjonalność.

Wpływ opisu przedmiotu zamówienia na krąg potencjalnych wykonawców.

Niemalże każdy opis przedmiotu zamówienia oddziałuje na krąg potencjalnych wykonawców. Równocześnie, Prawo zamówień publicznych wprowadza zakaz opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Jak zatem zachować zgodność z prawem, a w szczególności z zasadą konkurencyjności i równości, w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia powinien spełniać pewne oczekiwane przez zamawiającego cechy, co tym samym wyklucza niektórych wykonawców lub ich grupy?

Zamówienie nie dla wszystkich.

Należy jasno stwierdzić, iż po stronie zamawiającego nie istnieje obowiązek zapewnienia możliwości realizacji przedmiotu zamówienia wszystkim podmiotom działającym na rynku w danej branży. Zamawiający ma prawo tak określić przedmiot zamówienia, by odpowiadał on jego skonkretyzowanym potrzebom uzasadnionym zobiektywizowanymi czynnikami. Jest to uprawnienie wobec wykonawców, ale wynika ono z obowiązku jaki ciąży na zamawiającym tj. szczególnej dbałości o racjonalne wydatkowanie środków publicznych.

Związek z przedmiotem zamówienia i proporcjonalność.

Zamawiający powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia wymagane cechy dostaw, usług lub robót budowlanych z tym, że cechy te powinny być związane z przedmiotem zamówienia oraz, co niezwykle istotne, być proporcjonalne do jego wartości i celów. Należy zatem zwrócić uwagę na to, iż zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia powinien zamieścić jedynie obiektywnie uzasadnione wymogi co do przedmiotu zamówienia. Warto spojrzeć na stworzony opis przedmiotu zamówienia jeszcze przed jego opublikowaniem przez pryzmat proporcjonalności, to znaczy odpowiedzieć na pytanie, czy stopień szczegółowości poszczególnych wymogów jest niezbędny do osiągnięcia zamierzonych przez zamawiającego celów. Jeśli niektóre z wymagań przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia nie znajdą praktycznego uzasadnienia i okażą się nieprzydatne do realizacji założonych przez zamawiającego celów, warto z nich zrezygnować, by nie ograniczać istniejącej na rynku konkurencji.

Zachowanie równowagi.

Przygotowanie dokładnego opisu przedmiotu zamówienia przy jednoczesnym przestrzeganiu zasady uczciwej konkurencji jest trudne, ale możliwe. Rozwiązaniem tego specyficznego konfliktu jest rzetelne i profesjonalne opisanie przedmiotu zamówienia i zamieszczenie w nim wyłącznie faktycznych i uzasadnionych potrzeb. Najistotniejsze jest zatem zachowanie równowagi między realnymi potrzebami zamawiającego, a stawianymi w opisie przedmiotu zamówienia wymogami.

 

W kolejnej części odpowiemy na pytanie: Czy opis przedmiotu zamówienia może zawierać znak towarowy?

Anna Ślefarska – Sarapata
Radca prawny

Zapytaj o więcej

  Potrzebujesz pomocy prawnej - zadzwoń chętnie pomożemy.

  Dane firmowe

  MIKULSKI & WSPÓLNICY Sp.k.
  "WILLA ANIELA"
  ul. Kielecka 19
  31-523 Kraków