Bieżąca pomoc prawna i prawo pracy

Prowadzimy bieżącą obsługę prawną

spółek, spółdzielni oraz podmiotów prowadzonych w innej formie prawnej – na przykład wspólnot mieszkaniowych. W zależności od charakteru spraw, wspieramy Państwa kompetencją całego zespołu kancelarii w zagadnieniach, których pojedynczy prawnicy wewnętrzni nie są w stanie rozwiązać w trakcie codziennej pracy. W naszym gronie są prawnicy posiadający zarówno wieloletnie doświadczenie w wewnętrznej obsłudze prawnej firm jak i prawnicy współpracujący z Państwem jako prawnicy zewnętrzni, w specjalistycznych dziedzinach prawa – na przykład prawa spółek, prawa spółdzielczego, prawa autorskiego, arbitrażu, prawa umów, prawa międzynarodowego obrotu prawnego.


Pomagamy Państwu w sprawach z zakresu prawa pracy.

Przygotowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i umowy o zakazie konkurencji. Przygotowujemy wypowiedzenia umów o pracę, wypowiedzenia zmieniające, porozumienia w przedmiocie rozwiązania umowy o pracę. Doradzamy w sprawach pracowniczych powstających przy przekształceniu lub połączeniu pracodawców i przejściach zakładu pracy. Wspieramy przedsiębiorców przy restrukturyzacji systemów nagród jubileuszowych oraz odpraw, pomocy prawnej dla pracowników.

 
Pomagamy:

  • pracodawcom, zatrudniającym polskich pracowników za granicą
  • obcokrajowcom, zamierzającym rozpocząć pracę w Polsce.

 

Reprezentujemy pracodawców i pracowników w sporach sądowych z zakresu prawa pracy, dotyczących nawiązania, rozwiązania stosunku pracy i odszkodowania z tym związanego, zapłaty wynagrodzenia.
Prowadzimy sprawy o sprostowanie świadectwa pracy, zadośćuczynienie pieniężne i odszkodowanie w przypadku mobbingu, odszkodowanie w przypadku dyskryminacji.

 
Przykładowe sprawy:

  • tworzenie regulaminu pracy dla drogerii z siecią sklepów na terenie całej Polski
  • tworzenie regulaminu wynagradzania dla drogerii z siecią sklepów na terenie całej Polski
  • przygotowywanie systemów wynagrodzeń prowizyjnych dla przedstawicieli handlowych spółki produkującej zabawki dla dzieci
  • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych pracowników magazynu drogerii
  • bieżące doradztwo w sprawach pracowniczych dla spółki sprzedającej aparaturę do badań laboratoryjnych
  • prowadzenie sporów sądowych w imieniu pracodawców m. in. o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za bezzasadne wypowiedzenie umowy o pracę, w sprawach wypadków przy pracy, w drodze do pracy, o odszkodowanie za naruszenie zakazu konkurencji, za naruszenie tajemnicy handlowej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, o korzystanie z pojazdów w celach nie związanych z wykonywaniem pracy, o rozliczanie czasu pracy, o manko.